Ľudská bytosť

Ľudská bytosť je komplexným a najvyspelejším živočíchom z rodu Homo, ktorý obýva planétu Zem. Cieľavedomou činnosťou dokáže ovplyvniť, využívať a formovať prostredie vo svoj prospech s tendenciami gradujúcej expanzie. Ako každý živý organizmus sa snaží čo najefektívnejšie uspokojiť svoje základné primitívne potreby čím dochádza k interakcii s ostatnou živou i neživou prírodou. Vlastnú vyspelosť Homo sapiens často považuje za synonymum nadradenosti. Je ľudské konanie na základe princípu nadradenosti oprávnené? Je možné, že je ľudské konanie slobodné, ponechané na náhode a teda aj odsúdenia hodné? Čo to vlastne znamená byť ľudskou bytosťou? 

Práca sa snaží definovať pojem ľudská bytosť na základe získaných informácií týkajúcich sa ľudského správania naprieč chronologicky rozdeleným historickým spektrom od obdobia primitívnych civilizácií až po neodarvinistický determinizmus a súčasnosť. 

Napriek našej výrazne väčšej komplexnosti sa skladáme z identických prvkov, fungujeme na totožných princípoch, máme rovnaké potreby a vyvinuli sme sa z rovnakých predkov. Hlavnou úlohou diela je poukázať na rovnosť všetkých živých organizmov a neopodstatnenosť ľudskej hegemónie na sociobiologickej úrovni. 

Adam Morong

1. roč.

Bc.

Sprievodca galaxiou

Digitálne umenia

adam.morong@gmail.com

Ďalšie príspevky študentky*ta

Adam Morong

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Ďalšie príspevky z katedry

Digitálne umenia

Punked_Bag-3b37c436

Hľadáte niekoho alebo niečo?