Ľudská bytosť • Adam Morong

Ľudská bytosť

Ľudská bytosť je komplexným a najvyspelejším živočíchom z rodu Homo, ktorý obýva planétu Zem. Cieľavedomou činnosťou dokáže ovplyvniť, využívať a formovať prostredie vo svoj prospech s tendenciami gradujúcej expanzie. Ako každý živý organizmus sa snaží čo najefektívnejšie uspokojiť svoje základné primitívne potreby čím dochádza k interakcii s ostatnou živou i neživou prírodou. Vlastnú vyspelosť Homo sapiens často považuje za synonymum nadradenosti. Je ľudské konanie na základe princípu nadradenosti oprávnené? Je možné, že je ľudské konanie slobodné, ponechané na náhode a teda aj odsúdenia hodné? Čo to vlastne znamená byť ľudskou bytosťou? 

Práca sa snaží definovať pojem ľudská bytosť na základe získaných informácií týkajúcich sa ľudského správania naprieč chronologicky rozdeleným historickým spektrom od obdobia primitívnych civilizácií až po neodarvinistický determinizmus a súčasnosť. 

Napriek našej výrazne väčšej komplexnosti sa skladáme z identických prvkov, fungujeme na totožných princípoch, máme rovnaké potreby a vyvinuli sme sa z rovnakých predkov. Hlavnou úlohou diela je poukázať na rovnosť všetkých živých organizmov a neopodstatnenosť ľudskej hegemónie na sociobiologickej úrovni. 

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

Ľudská bytosť • Adam Morong

Ľudská bytosť

Ľudská bytosť je komplexným a najvyspelejším živočíchom z rodu Homo, ktorý obýva planétu Zem. Cieľavedomou činnosťou dokáže ovplyvniť, využívať a formovať prostredie vo svoj prospech s tendenciami gradujúcej expanzie. Ako každý živý organizmus sa snaží čo najefektívnejšie uspokojiť svoje základné primitívne potreby čím dochádza k interakcii s ostatnou živou i neživou prírodou. Vlastnú vyspelosť Homo sapiens často považuje za synonymum nadradenosti. Je ľudské konanie na základe princípu nadradenosti oprávnené? Je možné, že je ľudské konanie slobodné, ponechané na náhode a teda aj odsúdenia hodné? Čo to vlastne znamená byť ľudskou bytosťou? 

Práca sa snaží definovať pojem ľudská bytosť na základe získaných informácií týkajúcich sa ľudského správania naprieč chronologicky rozdeleným historickým spektrom od obdobia primitívnych civilizácií až po neodarvinistický determinizmus a súčasnosť. 

Napriek našej výrazne väčšej komplexnosti sa skladáme z identických prvkov, fungujeme na totožných princípoch, máme rovnaké potreby a vyvinuli sme sa z rovnakých predkov. Hlavnou úlohou diela je poukázať na rovnosť všetkých živých organizmov a neopodstatnenosť ľudskej hegemónie na sociobiologickej úrovni. 

Zdieľať

Ľudská bytosť • Adam Morong

Ľudská bytosť

Ľudská bytosť je komplexným a najvyspelejším živočíchom z rodu Homo, ktorý obýva planétu Zem. Cieľavedomou činnosťou dokáže ovplyvniť, využívať a formovať prostredie vo svoj prospech s tendenciami gradujúcej expanzie. Ako každý živý organizmus sa snaží čo najefektívnejšie uspokojiť svoje základné primitívne potreby čím dochádza k interakcii s ostatnou živou i neživou prírodou. Vlastnú vyspelosť Homo sapiens často považuje za synonymum nadradenosti. Je ľudské konanie na základe princípu nadradenosti oprávnené? Je možné, že je ľudské konanie slobodné, ponechané na náhode a teda aj odsúdenia hodné? Čo to vlastne znamená byť ľudskou bytosťou? 

Práca sa snaží definovať pojem ľudská bytosť na základe získaných informácií týkajúcich sa ľudského správania naprieč chronologicky rozdeleným historickým spektrom od obdobia primitívnych civilizácií až po neodarvinistický determinizmus a súčasnosť. 

Napriek našej výrazne väčšej komplexnosti sa skladáme z identických prvkov, fungujeme na totožných princípoch, máme rovnaké potreby a vyvinuli sme sa z rovnakých predkov. Hlavnou úlohou diela je poukázať na rovnosť všetkých živých organizmov a neopodstatnenosť ľudskej hegemónie na sociobiologickej úrovni. 

Zdieľať

Adam Morong

adam.morong@gmail.com

Adam Morong

adam.morong@gmail.com

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Digitálne umenia

Ateliér

Sprievodca galaxiou

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

doc. Mgr. art. András Cséfalvay, ArtD., Matej Novotný, PhD.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Digitálne umenia

Ateliér

Sprievodca galaxiou

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

doc. Mgr. art. András Cséfalvay, ArtD., Matej Novotný, PhD.

Sleduj nás na Instagrame!

Prihlasovanie prác na akýkoľvek Prieskum je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.