Placebo. (Digitálna závislosť) • Samuel Hadbavný

Placebo. (Digitálna závislosť)

Na stav nášho tela a mysle pôsobí naše vedomie a podvedomie. Ak užitie nejakej pilulky uvedie do činnosti vedomie, ktoré pôsobí na podporu jeho pôsobenia, máme tu placebo efekt. Digitálne technológie sa stali súčasťou nášho každodenného života. Smartphone sa stal súčasťou nášho tela. Keď ho nemáme v rukách tak ho máme vo vrecku. Jediný čas kedy ho nepoužívame je čas spánku. Čím dlhšie sa v digitálnom svete nachádzame, tým ťažšie je rozoznať realitu od placeba. Vo videu som sa snažil znázorniť rôzne typy závislostí, či už závislosť na internete, závislosť na druhom alebo závislosť na pornografií. V prítomnosti sa vplyv digitálnych médií s každou novou aplikáciou, hrou alebo programom neustále mení a formuje, práve preto je potrebné poukazovať na možné nástrahy a nebezpečenstvá virtuálneho sveta či nových technológií.

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

Placebo. (Digitálna závislosť) • Samuel Hadbavný

Placebo. (Digitálna závislosť)

Na stav nášho tela a mysle pôsobí naše vedomie a podvedomie. Ak užitie nejakej pilulky uvedie do činnosti vedomie, ktoré pôsobí na podporu jeho pôsobenia, máme tu placebo efekt. Digitálne technológie sa stali súčasťou nášho každodenného života. Smartphone sa stal súčasťou nášho tela. Keď ho nemáme v rukách tak ho máme vo vrecku. Jediný čas kedy ho nepoužívame je čas spánku. Čím dlhšie sa v digitálnom svete nachádzame, tým ťažšie je rozoznať realitu od placeba. Vo videu som sa snažil znázorniť rôzne typy závislostí, či už závislosť na internete, závislosť na druhom alebo závislosť na pornografií. V prítomnosti sa vplyv digitálnych médií s každou novou aplikáciou, hrou alebo programom neustále mení a formuje, práve preto je potrebné poukazovať na možné nástrahy a nebezpečenstvá virtuálneho sveta či nových technológií.

Zdieľať

Placebo. (Digitálna závislosť) • Samuel Hadbavný

Placebo. (Digitálna závislosť)

Na stav nášho tela a mysle pôsobí naše vedomie a podvedomie. Ak užitie nejakej pilulky uvedie do činnosti vedomie, ktoré pôsobí na podporu jeho pôsobenia, máme tu placebo efekt. Digitálne technológie sa stali súčasťou nášho každodenného života. Smartphone sa stal súčasťou nášho tela. Keď ho nemáme v rukách tak ho máme vo vrecku. Jediný čas kedy ho nepoužívame je čas spánku. Čím dlhšie sa v digitálnom svete nachádzame, tým ťažšie je rozoznať realitu od placeba. Vo videu som sa snažil znázorniť rôzne typy závislostí, či už závislosť na internete, závislosť na druhom alebo závislosť na pornografií. V prítomnosti sa vplyv digitálnych médií s každou novou aplikáciou, hrou alebo programom neustále mení a formuje, práve preto je potrebné poukazovať na možné nástrahy a nebezpečenstvá virtuálneho sveta či nových technológií.

Zdieľať
raylogo-76d1c42f

Samuel Hadbavný

samuel.hadbavny@student.vsvu.sk

raylogo-76d1c42f

Samuel Hadbavný

samuel.hadbavny@student.vsvu.sk

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Digitálne umenia

Ateliér

Digitálne umenia

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

doc. Mgr. art. András Cséfalvay, ArtD. – Matej Novotný, PhD.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Digitálne umenia

Ateliér

Digitálne umenia

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

doc. Mgr. art. András Cséfalvay, ArtD. – Matej Novotný, PhD.

Sleduj nás na Instagrame!

Prihlasovanie prác na akýkoľvek Prieskum je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.