(ne)uznaný základ • Liubov Shestakova

(ne)uznaný základ

Liubov Shestakova vo svojej semestrálnej práci prináša pomerne živú tému využívania migračnej pracovnej sily. Autorka tematicky vychádza z osobnej skúsenosti, ktorá sa jej naskytla počas predchádzajúceho štúdia v Moskve, kde spolupracovala so skupinou pracovníčok a pracovníkov z Uzbekistanu a Tadžikistanu. Popri spoločnej reštaurátorskej práci mala možnosť spoznať neľahké osudy ľudí, ktoré v niektorých prípadoch siahali až do bodu existenciálnych otázok. Táto vlastná skúsenosť pre autorku predstavuje akúsi hnaciu silu už od samotného začatia procesu tvorby. Liubov sa vo svojom diele zameriava na aktuálne problémy súvisiace s lacnou pracovnou silou na Slovensku, ale aj inde vo svete. Zdôrazňuje, ako je na tento jav nazerané z pohľadu majoritných skupín.

 

Dielo (un)recognised base, má za cieľ vyzdvihnúť nedocenenú ale základnú zložku našej spoločnosti, na ktorej sme napokon v konečnom dôsledku všetci závislí. Túto základnú zložku autorka prezentuje štylizovanými, ale zároveň popisnými mužskými figúrami. Môžeme povedať, že konkrétne postavy vyobrazené na reliéfe disponujú „atribútmi súčasnosti“ v podobe pracovníka s kompresorom, s profesionálnou vŕtačkou značky Bosch, či so smartfónom v ruke. Po formálnej stránke autorka volí klasickejšie sochárske prevedenie, ktorým je reliéf. Keď sa pri ňom recipient pristaví narazí na istú parafrázu socialistického realizmu ako obdobia, v ktorom bola fyzická práca oslavovaná a heroizovaná. V súčasnosti sme svedkami opačného pohľadu. Fakt, že ťažká fyzická práca je dnes často spájaná s nižšou spoločenskou vrstvou, zapríčiňuje aj jej nedocenené miesto v spoločnosti.

Voľba reliéfu autorke dovoľuje pohrávať sa so sorelou, v zmysle ilúzie priestoru a perspektívy.

Predložená práca ponúka a kladie otázky, zároveň vyzýva súčasnú spoločnosť k zmene nazerania na migračnú minoritu. Dielo je prezentované v hline, ako „work in process“, výslednú podobu nadobudne odliatím do sadry.

 

 

Simona Pallesichová

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

(ne)uznaný základ • Liubov Shestakova

(ne)uznaný základ

Liubov Shestakova vo svojej semestrálnej práci prináša pomerne živú tému využívania migračnej pracovnej sily. Autorka tematicky vychádza z osobnej skúsenosti, ktorá sa jej naskytla počas predchádzajúceho štúdia v Moskve, kde spolupracovala so skupinou pracovníčok a pracovníkov z Uzbekistanu a Tadžikistanu. Popri spoločnej reštaurátorskej práci mala možnosť spoznať neľahké osudy ľudí, ktoré v niektorých prípadoch siahali až do bodu existenciálnych otázok. Táto vlastná skúsenosť pre autorku predstavuje akúsi hnaciu silu už od samotného začatia procesu tvorby. Liubov sa vo svojom diele zameriava na aktuálne problémy súvisiace s lacnou pracovnou silou na Slovensku, ale aj inde vo svete. Zdôrazňuje, ako je na tento jav nazerané z pohľadu majoritných skupín.

 

Dielo (un)recognised base, má za cieľ vyzdvihnúť nedocenenú ale základnú zložku našej spoločnosti, na ktorej sme napokon v konečnom dôsledku všetci závislí. Túto základnú zložku autorka prezentuje štylizovanými, ale zároveň popisnými mužskými figúrami. Môžeme povedať, že konkrétne postavy vyobrazené na reliéfe disponujú „atribútmi súčasnosti“ v podobe pracovníka s kompresorom, s profesionálnou vŕtačkou značky Bosch, či so smartfónom v ruke. Po formálnej stránke autorka volí klasickejšie sochárske prevedenie, ktorým je reliéf. Keď sa pri ňom recipient pristaví narazí na istú parafrázu socialistického realizmu ako obdobia, v ktorom bola fyzická práca oslavovaná a heroizovaná. V súčasnosti sme svedkami opačného pohľadu. Fakt, že ťažká fyzická práca je dnes často spájaná s nižšou spoločenskou vrstvou, zapríčiňuje aj jej nedocenené miesto v spoločnosti.

Voľba reliéfu autorke dovoľuje pohrávať sa so sorelou, v zmysle ilúzie priestoru a perspektívy.

Predložená práca ponúka a kladie otázky, zároveň vyzýva súčasnú spoločnosť k zmene nazerania na migračnú minoritu. Dielo je prezentované v hline, ako „work in process“, výslednú podobu nadobudne odliatím do sadry.

 

 

Simona Pallesichová

Zdieľať

(ne)uznaný základ • Liubov Shestakova

(ne)uznaný základ

Liubov Shestakova vo svojej semestrálnej práci prináša pomerne živú tému využívania migračnej pracovnej sily. Autorka tematicky vychádza z osobnej skúsenosti, ktorá sa jej naskytla počas predchádzajúceho štúdia v Moskve, kde spolupracovala so skupinou pracovníčok a pracovníkov z Uzbekistanu a Tadžikistanu. Popri spoločnej reštaurátorskej práci mala možnosť spoznať neľahké osudy ľudí, ktoré v niektorých prípadoch siahali až do bodu existenciálnych otázok. Táto vlastná skúsenosť pre autorku predstavuje akúsi hnaciu silu už od samotného začatia procesu tvorby. Liubov sa vo svojom diele zameriava na aktuálne problémy súvisiace s lacnou pracovnou silou na Slovensku, ale aj inde vo svete. Zdôrazňuje, ako je na tento jav nazerané z pohľadu majoritných skupín.

 

Dielo (un)recognised base, má za cieľ vyzdvihnúť nedocenenú ale základnú zložku našej spoločnosti, na ktorej sme napokon v konečnom dôsledku všetci závislí. Túto základnú zložku autorka prezentuje štylizovanými, ale zároveň popisnými mužskými figúrami. Môžeme povedať, že konkrétne postavy vyobrazené na reliéfe disponujú „atribútmi súčasnosti“ v podobe pracovníka s kompresorom, s profesionálnou vŕtačkou značky Bosch, či so smartfónom v ruke. Po formálnej stránke autorka volí klasickejšie sochárske prevedenie, ktorým je reliéf. Keď sa pri ňom recipient pristaví narazí na istú parafrázu socialistického realizmu ako obdobia, v ktorom bola fyzická práca oslavovaná a heroizovaná. V súčasnosti sme svedkami opačného pohľadu. Fakt, že ťažká fyzická práca je dnes často spájaná s nižšou spoločenskou vrstvou, zapríčiňuje aj jej nedocenené miesto v spoločnosti.

Voľba reliéfu autorke dovoľuje pohrávať sa so sorelou, v zmysle ilúzie priestoru a perspektívy.

Predložená práca ponúka a kladie otázky, zároveň vyzýva súčasnú spoločnosť k zmene nazerania na migračnú minoritu. Dielo je prezentované v hline, ako „work in process“, výslednú podobu nadobudne odliatím do sadry.

 

 

Simona Pallesichová

Zdieľať
FB_IMG_1674378799377-21f664c2

Liubov Shestakova

little-storm@rambler.ru

0950142386

FB_IMG_1674378799377-21f664c2

Liubov Shestakova

little-storm@rambler.ru

0950142386

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Socha, objekt, inštalácia

Ateliér

Socha v 3D virtuálnom priestore a architektúre

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Mgr.

Vedúci pedagógovia

Patrik Kovačovský

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Socha, objekt, inštalácia

Ateliér

Socha v 3D virtuálnom priestore a architektúre

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Mgr.

Vedúci pedagógovia

Patrik Kovačovský

Sleduj nás na Instagrame!

Prihlasovanie prác na akýkoľvek Prieskum je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.