(ne)uznaný základ

Liubov Shestakova vo svojej semestrálnej práci prináša pomerne živú tému využívania migračnej pracovnej sily. Autorka tematicky vychádza z osobnej skúsenosti, ktorá sa jej naskytla počas predchádzajúceho štúdia v Moskve, kde spolupracovala so skupinou pracovníčok a pracovníkov z Uzbekistanu a Tadžikistanu. Popri spoločnej reštaurátorskej práci mala možnosť spoznať neľahké osudy ľudí, ktoré v niektorých prípadoch siahali až do bodu existenciálnych otázok. Táto vlastná skúsenosť pre autorku predstavuje akúsi hnaciu silu už od samotného začatia procesu tvorby. Liubov sa vo svojom diele zameriava na aktuálne problémy súvisiace s lacnou pracovnou silou na Slovensku, ale aj inde vo svete. Zdôrazňuje, ako je na tento jav nazerané z pohľadu majoritných skupín.

 

Dielo (un)recognised base, má za cieľ vyzdvihnúť nedocenenú ale základnú zložku našej spoločnosti, na ktorej sme napokon v konečnom dôsledku všetci závislí. Túto základnú zložku autorka prezentuje štylizovanými, ale zároveň popisnými mužskými figúrami. Môžeme povedať, že konkrétne postavy vyobrazené na reliéfe disponujú „atribútmi súčasnosti“ v podobe pracovníka s kompresorom, s profesionálnou vŕtačkou značky Bosch, či so smartfónom v ruke. Po formálnej stránke autorka volí klasickejšie sochárske prevedenie, ktorým je reliéf. Keď sa pri ňom recipient pristaví narazí na istú parafrázu socialistického realizmu ako obdobia, v ktorom bola fyzická práca oslavovaná a heroizovaná. V súčasnosti sme svedkami opačného pohľadu. Fakt, že ťažká fyzická práca je dnes často spájaná s nižšou spoločenskou vrstvou, zapríčiňuje aj jej nedocenené miesto v spoločnosti.

Voľba reliéfu autorke dovoľuje pohrávať sa so sorelou, v zmysle ilúzie priestoru a perspektívy.

Predložená práca ponúka a kladie otázky, zároveň vyzýva súčasnú spoločnosť k zmene nazerania na migračnú minoritu. Dielo je prezentované v hline, ako „work in process“, výslednú podobu nadobudne odliatím do sadry.

 

 

Simona Pallesichová

Liubov Shestakova

1. roč.

Mgr.

Socha v 3D virtuálnom priestore a architektúre

Socha, objekt, inštalácia

little-storm@rambler.ru

0950142386

Ďalšie príspevky študentky*ta

Liubov Shestakova

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Ďalšie príspevky z katedry

Socha, objekt, inštalácia

Hľadáte niekoho alebo niečo?