Im-materia • Simona Novická

Im-materia

V tejto inštalácii prepájam tri svety. Prvý je svet prírody, kde je ako nosný materiál hlina, druhý svet tvorí urbánny priestor, kde som ako atribút tohto miesta zvolila železobetón. Tretí svet je nájdený imaginatívny priestor z meditácií. Tu som pracovala s posledným nájdeným miestom, kde boli skaly a pôda spálené na uhlie a popol. Vytvorením slaného vodopádu v imaginácii sa tento kus nehmotného miesta kryštalizoval a postupne očisťoval. Z tohto miesta som vybrala ako nosný materiál pre tento svet soľ. Tá v inštalácii prepája všetky tieto tri svety skrz kryštalizáciu objektov. Prepájaním týchto svetov tak vytváram paradoxný svet, v ktorom spájam hmotné s nehmotným, fyzické s imaginatívnym.

Zdieľať

Ďalšie príspevky študenta*ky

Simona Novická

V tejto sekcii bližšie spoznáte ďalšie príspevky každej Študentky*a . . . . . už čoskoro

Ďalšie príspevky z katedry

Socha, objekt, inštalácia

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

Im-materia • Simona Novická

Im-materia

V tejto inštalácii prepájam tri svety. Prvý je svet prírody, kde je ako nosný materiál hlina, druhý svet tvorí urbánny priestor, kde som ako atribút tohto miesta zvolila železobetón. Tretí svet je nájdený imaginatívny priestor z meditácií. Tu som pracovala s posledným nájdeným miestom, kde boli skaly a pôda spálené na uhlie a popol. Vytvorením slaného vodopádu v imaginácii sa tento kus nehmotného miesta kryštalizoval a postupne očisťoval. Z tohto miesta som vybrala ako nosný materiál pre tento svet soľ. Tá v inštalácii prepája všetky tieto tri svety skrz kryštalizáciu objektov. Prepájaním týchto svetov tak vytváram paradoxný svet, v ktorom spájam hmotné s nehmotným, fyzické s imaginatívnym.

Zdieľať

Ďalšie príspevky študenta*ky

Simona Novická

V tejto sekcii bližšie spoznáte ďalšie príspevky každej Študentky*a . . . . . už čoskoro

Im-materia • Simona Novická

Im-materia

V tejto inštalácii prepájam tri svety. Prvý je svet prírody, kde je ako nosný materiál hlina, druhý svet tvorí urbánny priestor, kde som ako atribút tohto miesta zvolila železobetón. Tretí svet je nájdený imaginatívny priestor z meditácií. Tu som pracovala s posledným nájdeným miestom, kde boli skaly a pôda spálené na uhlie a popol. Vytvorením slaného vodopádu v imaginácii sa tento kus nehmotného miesta kryštalizoval a postupne očisťoval. Z tohto miesta som vybrala ako nosný materiál pre tento svet soľ. Tá v inštalácii prepája všetky tieto tri svety skrz kryštalizáciu objektov. Prepájaním týchto svetov tak vytváram paradoxný svet, v ktorom spájam hmotné s nehmotným, fyzické s imaginatívnym.

Zdieľať

Simona Novická

sim.novicka@gmail.com

Simona Novická

sim.novicka@gmail.com

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Socha, objekt, inštalácia

Ateliér

Ateliér voľného sochárstva

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Mgr.

Vedúci pedagógovia

Štefan Papčo

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Socha, objekt, inštalácia

Ateliér

Ateliér voľného sochárstva

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Mgr.

Vedúci pedagógovia

Štefan Papčo

Ďalšie príspevky študenta*ky

Simona Novická

V tejto sekcii bližšie spoznáte ďalšie príspevky každej Študentky*a . . . . . už čoskoro

Hľadáte niečo alebo niekoho?

Sleduj nás na Instagrame!

Prihlasovanie prác na akýkoľvek Prieskum je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.