Im-materia

V tejto inštalácii prepájam tri svety. Prvý je svet prírody, kde je ako nosný materiál hlina, druhý svet tvorí urbánny priestor, kde som ako atribút tohto miesta zvolila železobetón. Tretí svet je nájdený imaginatívny priestor z meditácií. Tu som pracovala s posledným nájdeným miestom, kde boli skaly a pôda spálené na uhlie a popol. Vytvorením slaného vodopádu v imaginácii sa tento kus nehmotného miesta kryštalizoval a postupne očisťoval. Z tohto miesta som vybrala ako nosný materiál pre tento svet soľ. Tá v inštalácii prepája všetky tieto tri svety skrz kryštalizáciu objektov. Prepájaním týchto svetov tak vytváram paradoxný svet, v ktorom spájam hmotné s nehmotným, fyzické s imaginatívnym.

Simona Novická

1. roč.

Mgr.

Ateliér voľného sochárstva

Socha, objekt, inštalácia

sim.novicka@gmail.com

Ďalšie príspevky študentky*ta

Simona Novická

347265552_152248517680209_4875389889965770824_n

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?