Pocta Imrichovi Lichtenfeldovi a Krav Mage • Šimon Chyla

Pocta Imrichovi Lichtenfeldovi a Krav Mage

Význam sochy je prakticky obsiahnutý už v jej popisnom názve: pocta Imrichovi Lichtenfeldovi a Krav Mage. Význam tejto sochy nie je nič iné, ako oboznámiť verejnosť s osobou Imricha Lichtenfelda, ktorý je stále pomerne neznámy napriek svojim nemalým zásluhám.
Imi sa narodil v roku 1910 v Budapešti, no jeho rodičia Janka a Samuel pochádzali zo Slovenska a Imi svojich prvých tridsať rokov prežil hlavne v Bratislave. Otec Samuel do veľkej miery ovplyvnil Imiho život. Otec bol športovec, zápasník vzpierač a v neposlednom rade aj člen bratislavského mestského policajného zboru a neskôr kriminálny inšpektor. Bohužiaľ ako žid bol odvlečený do koncentračného tábora Auschwitz, kde zahynul. Podstatné je, že bol inštruktor sebaobrany a túto zručnosť odovzdal aj svojmu synovi. Imi, podporovaný otcom Samuelom, sa venoval širokej škále športov. Najviac vynikal v plávaní, gymnastike, zápasení a v boxe. Neskôr sa jeho športová aktivita zamerala predovšetkým na zápasenie. V 30.tych rokoch minulého storočia sa v Bratislave (ale aj inde) Židia a ich obchody a príbytky stávali čoraz častejšie terčmi útokov zo strany protižidovských živlov. Imi spolu s členmi športového klubu Makabea i židovskej organizácie Betar na to reagovali tak, že založili tzv. židovskú sebaobranu. V máji 1940 bol Imi pre svoj pôvod nútený opustiť Bratislavu a tak emigroval, na parníku Pencho. Plavba trvala päť mesiacov a skončila stroskotaním Pencha, no Imi sa sa spolu s ďalšími ľuďmi zachránil, no počas plavby na záchrannom člne mal vysoké horúčky, ktoré boli následkom zápalu ucha. Dôsledkom tejto nehody bol zasiahnutý tvárový nerv bol poškodený v takom rozsahu, že mu ochrnula ľavá strana tváre. Po zotavení sa ako dobrovoľník pridal k Československej légii a slúžil v Líbyi, Sýrii, Libanone a v Egypte. Za svoju službu získal vyznamenanie „Hviezda 1939-45″, ale aj „Africkú hviezdu”. V 1942 dostal povolenie na žitie v Palestíne. Po príchode do Palestíny sa postupne zapojil do štruktúr ozbrojeného židovského odboja Hagany, ktorá sa neskôr stala základom Izraelských obranných síl. Po vzniku štátu Izrael v roku 1948 boli sformované Izraelské obranné sily, kde sa Imi stal inštruktorom pre bojovej boj z blízka. V armáde pôsobil približne 20 rokov, počas ktorých vyvinul a zdokonalil svoj unikátny systém sebaobrany. Systém dostal názov Krav Maga, čo vo voľnom preklade z hebrejčiny znamená boj z blízka. Tento systém musel byť ľahko naučiteľný v čo najkratšom čase s minimom tréningu, ktorý sa vykonával pod stresom ako simulácia reálnych podmienok. Po ukončení aktívnej služby začal upravovať svoj systém Krav Maga aj pre civilné použitie. Cieľom bolo prispôsobiť sebaobranu pre potreby bežných ľudí v ohrození života, pri útoku, a to bez rozdielu veku či pohlavia. Dnes je Krav Maga medzinárodným fenoménom, ktorý sa stal súčasťou poriadkových jednotiek vo viacerých štátoch. V roku 1960 sa Imi oženil s Ilanou, tiež Židovkou zo Slovenska, ktorá tiež prišla do Palestíny z podobných dôvodov ako aj Imi. Žili spolu až do Imiho smrti v roku 1998.
Ako Krav Maga, tak aj Imrich Lichtenfeld a jeho životný príbeh sú, pre väčšinu Bratislavčanov ale aj celkovo Slovákov, neznáme. Dochovalo sa len pár fotografií a aj tie sú nekvalitné. Takže, Imiho tvár a celkový výzor mnohým ľuďom nič nehovorí, je pre nich človek milión. Preto som aj sochu poňal tak nekonkrétne, bez tváre, bez tela, len víťazný kop v kimone. V Bratislave nemá ani hrob a ani potomkov. Ostalo po ňom však posolstvo a tým je systém Krav Maga, ktorá sa ďalej svetom šíri tak, ako jeho duch.

Zdieľať

Toto dielo je na predaj

V prípade záujmu o nákup diela kontaktujte výlučne jeho Autora*ku

Ďalšie príspevky študenta*ky

Šimon Chyla

V tejto sekcii bližšie spoznáte ďalšie príspevky každej Študentky*a . . . . . už čoskoro

Ďalšie príspevky z katedry

Socha, objekt, inštalácia

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

Pocta Imrichovi Lichtenfeldovi a Krav Mage • Šimon Chyla

Pocta Imrichovi Lichtenfeldovi a Krav Mage

Význam sochy je prakticky obsiahnutý už v jej popisnom názve: pocta Imrichovi Lichtenfeldovi a Krav Mage. Význam tejto sochy nie je nič iné, ako oboznámiť verejnosť s osobou Imricha Lichtenfelda, ktorý je stále pomerne neznámy napriek svojim nemalým zásluhám.
Imi sa narodil v roku 1910 v Budapešti, no jeho rodičia Janka a Samuel pochádzali zo Slovenska a Imi svojich prvých tridsať rokov prežil hlavne v Bratislave. Otec Samuel do veľkej miery ovplyvnil Imiho život. Otec bol športovec, zápasník vzpierač a v neposlednom rade aj člen bratislavského mestského policajného zboru a neskôr kriminálny inšpektor. Bohužiaľ ako žid bol odvlečený do koncentračného tábora Auschwitz, kde zahynul. Podstatné je, že bol inštruktor sebaobrany a túto zručnosť odovzdal aj svojmu synovi. Imi, podporovaný otcom Samuelom, sa venoval širokej škále športov. Najviac vynikal v plávaní, gymnastike, zápasení a v boxe. Neskôr sa jeho športová aktivita zamerala predovšetkým na zápasenie. V 30.tych rokoch minulého storočia sa v Bratislave (ale aj inde) Židia a ich obchody a príbytky stávali čoraz častejšie terčmi útokov zo strany protižidovských živlov. Imi spolu s členmi športového klubu Makabea i židovskej organizácie Betar na to reagovali tak, že založili tzv. židovskú sebaobranu. V máji 1940 bol Imi pre svoj pôvod nútený opustiť Bratislavu a tak emigroval, na parníku Pencho. Plavba trvala päť mesiacov a skončila stroskotaním Pencha, no Imi sa sa spolu s ďalšími ľuďmi zachránil, no počas plavby na záchrannom člne mal vysoké horúčky, ktoré boli následkom zápalu ucha. Dôsledkom tejto nehody bol zasiahnutý tvárový nerv bol poškodený v takom rozsahu, že mu ochrnula ľavá strana tváre. Po zotavení sa ako dobrovoľník pridal k Československej légii a slúžil v Líbyi, Sýrii, Libanone a v Egypte. Za svoju službu získal vyznamenanie „Hviezda 1939-45″, ale aj „Africkú hviezdu”. V 1942 dostal povolenie na žitie v Palestíne. Po príchode do Palestíny sa postupne zapojil do štruktúr ozbrojeného židovského odboja Hagany, ktorá sa neskôr stala základom Izraelských obranných síl. Po vzniku štátu Izrael v roku 1948 boli sformované Izraelské obranné sily, kde sa Imi stal inštruktorom pre bojovej boj z blízka. V armáde pôsobil približne 20 rokov, počas ktorých vyvinul a zdokonalil svoj unikátny systém sebaobrany. Systém dostal názov Krav Maga, čo vo voľnom preklade z hebrejčiny znamená boj z blízka. Tento systém musel byť ľahko naučiteľný v čo najkratšom čase s minimom tréningu, ktorý sa vykonával pod stresom ako simulácia reálnych podmienok. Po ukončení aktívnej služby začal upravovať svoj systém Krav Maga aj pre civilné použitie. Cieľom bolo prispôsobiť sebaobranu pre potreby bežných ľudí v ohrození života, pri útoku, a to bez rozdielu veku či pohlavia. Dnes je Krav Maga medzinárodným fenoménom, ktorý sa stal súčasťou poriadkových jednotiek vo viacerých štátoch. V roku 1960 sa Imi oženil s Ilanou, tiež Židovkou zo Slovenska, ktorá tiež prišla do Palestíny z podobných dôvodov ako aj Imi. Žili spolu až do Imiho smrti v roku 1998.
Ako Krav Maga, tak aj Imrich Lichtenfeld a jeho životný príbeh sú, pre väčšinu Bratislavčanov ale aj celkovo Slovákov, neznáme. Dochovalo sa len pár fotografií a aj tie sú nekvalitné. Takže, Imiho tvár a celkový výzor mnohým ľuďom nič nehovorí, je pre nich človek milión. Preto som aj sochu poňal tak nekonkrétne, bez tváre, bez tela, len víťazný kop v kimone. V Bratislave nemá ani hrob a ani potomkov. Ostalo po ňom však posolstvo a tým je systém Krav Maga, ktorá sa ďalej svetom šíri tak, ako jeho duch.

Zdieľať

Toto dielo je na predaj

V prípade záujmu kontaktujte výlučne Autora*ku diela.

Ďalšie príspevky študenta*ky

Šimon Chyla

V tejto sekcii bližšie spoznáte ďalšie príspevky každej Študentky*a . . . . . už čoskoro

Pocta Imrichovi Lichtenfeldovi a Krav Mage • Šimon Chyla

Pocta Imrichovi Lichtenfeldovi a Krav Mage

Význam sochy je prakticky obsiahnutý už v jej popisnom názve: pocta Imrichovi Lichtenfeldovi a Krav Mage. Význam tejto sochy nie je nič iné, ako oboznámiť verejnosť s osobou Imricha Lichtenfelda, ktorý je stále pomerne neznámy napriek svojim nemalým zásluhám.
Imi sa narodil v roku 1910 v Budapešti, no jeho rodičia Janka a Samuel pochádzali zo Slovenska a Imi svojich prvých tridsať rokov prežil hlavne v Bratislave. Otec Samuel do veľkej miery ovplyvnil Imiho život. Otec bol športovec, zápasník vzpierač a v neposlednom rade aj člen bratislavského mestského policajného zboru a neskôr kriminálny inšpektor. Bohužiaľ ako žid bol odvlečený do koncentračného tábora Auschwitz, kde zahynul. Podstatné je, že bol inštruktor sebaobrany a túto zručnosť odovzdal aj svojmu synovi. Imi, podporovaný otcom Samuelom, sa venoval širokej škále športov. Najviac vynikal v plávaní, gymnastike, zápasení a v boxe. Neskôr sa jeho športová aktivita zamerala predovšetkým na zápasenie. V 30.tych rokoch minulého storočia sa v Bratislave (ale aj inde) Židia a ich obchody a príbytky stávali čoraz častejšie terčmi útokov zo strany protižidovských živlov. Imi spolu s členmi športového klubu Makabea i židovskej organizácie Betar na to reagovali tak, že založili tzv. židovskú sebaobranu. V máji 1940 bol Imi pre svoj pôvod nútený opustiť Bratislavu a tak emigroval, na parníku Pencho. Plavba trvala päť mesiacov a skončila stroskotaním Pencha, no Imi sa sa spolu s ďalšími ľuďmi zachránil, no počas plavby na záchrannom člne mal vysoké horúčky, ktoré boli následkom zápalu ucha. Dôsledkom tejto nehody bol zasiahnutý tvárový nerv bol poškodený v takom rozsahu, že mu ochrnula ľavá strana tváre. Po zotavení sa ako dobrovoľník pridal k Československej légii a slúžil v Líbyi, Sýrii, Libanone a v Egypte. Za svoju službu získal vyznamenanie „Hviezda 1939-45″, ale aj „Africkú hviezdu”. V 1942 dostal povolenie na žitie v Palestíne. Po príchode do Palestíny sa postupne zapojil do štruktúr ozbrojeného židovského odboja Hagany, ktorá sa neskôr stala základom Izraelských obranných síl. Po vzniku štátu Izrael v roku 1948 boli sformované Izraelské obranné sily, kde sa Imi stal inštruktorom pre bojovej boj z blízka. V armáde pôsobil približne 20 rokov, počas ktorých vyvinul a zdokonalil svoj unikátny systém sebaobrany. Systém dostal názov Krav Maga, čo vo voľnom preklade z hebrejčiny znamená boj z blízka. Tento systém musel byť ľahko naučiteľný v čo najkratšom čase s minimom tréningu, ktorý sa vykonával pod stresom ako simulácia reálnych podmienok. Po ukončení aktívnej služby začal upravovať svoj systém Krav Maga aj pre civilné použitie. Cieľom bolo prispôsobiť sebaobranu pre potreby bežných ľudí v ohrození života, pri útoku, a to bez rozdielu veku či pohlavia. Dnes je Krav Maga medzinárodným fenoménom, ktorý sa stal súčasťou poriadkových jednotiek vo viacerých štátoch. V roku 1960 sa Imi oženil s Ilanou, tiež Židovkou zo Slovenska, ktorá tiež prišla do Palestíny z podobných dôvodov ako aj Imi. Žili spolu až do Imiho smrti v roku 1998.
Ako Krav Maga, tak aj Imrich Lichtenfeld a jeho životný príbeh sú, pre väčšinu Bratislavčanov ale aj celkovo Slovákov, neznáme. Dochovalo sa len pár fotografií a aj tie sú nekvalitné. Takže, Imiho tvár a celkový výzor mnohým ľuďom nič nehovorí, je pre nich človek milión. Preto som aj sochu poňal tak nekonkrétne, bez tváre, bez tela, len víťazný kop v kimone. V Bratislave nemá ani hrob a ani potomkov. Ostalo po ňom však posolstvo a tým je systém Krav Maga, ktorá sa ďalej svetom šíri tak, ako jeho duch.

Zdieľať

Šimon Chyla

chyla.simon@gmail.com

421915817557

Šimon Chyla

chyla.simon@gmail.com

421915817557

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Socha, objekt, inštalácia

Ateliér

Prípravný ateliér sochárstva

Ročník štúdia

2.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

Juraj Rattaj

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Socha, objekt, inštalácia

Ateliér

Prípravný ateliér sochárstva

Ročník štúdia

2.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

Juraj Rattaj

Toto dielo je na predaj

V prípade záujmu kontaktujte výlučne Autora*ku diela.

Ďalšie príspevky študenta*ky

Šimon Chyla

V tejto sekcii bližšie spoznáte ďalšie príspevky každej Študentky*a . . . . . už čoskoro

Hľadáte niečo alebo niekoho?

Sleduj nás na Instagrame!

Prihlasovanie prác na akýkoľvek Prieskum je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.