Reštaurovanie kamenného krucifixu

Kríž

Mojou diplomovou prácou je kamenny krucifix ktorý je centrálne situovaný v miestnom cintorine v obci Hájske. Kríž bol umiestnený na 3 metrovom stĺpe. Kamenný krucifix bol už na prvý pohľad v dezolátnom stave kedže mu absentujú dve ramená kríža. Pamiatka bola v havarijnom stave a je nutné pristúpť

Celá skupltúra je vysekaná z jemnozrnného pieskova, a je zhotovená z dvoch kusov kameňa, tak že vrchné rameno s nápisom inri je časť zvlášť.

Invazívnym výskumom sme pomocou sond a mikronábrusov zistili že skupltúra spolu so stĺpom je niekoľko krát premaľovaná. Sondy preukázali že pamiatka bola pretretá cementovým náterom, hnedo-červenou farbou, modrou, a poslednou žlto-ružovou farbou. Taktiež nevkusným a ostrým zásahom hnedou farbou na vlasoch, brady, klínov a nápisu inri.

Z jednou najvýraznejšiu degradáciou bolo odpadnutie dvoch ramien kríža. Čo spôsobil kovový tŕň. Tým že horné rameno s nápisom INRI je zvlášť sekaná časť, pri tvorbe kríža bolo nutné poistiť túto časť vnútorným kovovým tŕňom. Tento tŕň (štift) začal korodovať a nadobúdal svoj objem – síce minimálne ale dostatočne na tvorbu malých prasklín v dvoch ramenách. Týmto bola statika ramien výrazne narušená. Ľavé a vrchné rameno časom padli z 5tich metrov na zem, no zachovali sa v dobrom stave.

Krucifix po reštaurovaní pôjde späť na pôvodné miesto.

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

Reštaurovanie kamenného krucifixu

Kríž

Mojou diplomovou prácou je kamenny krucifix ktorý je centrálne situovaný v miestnom cintorine v obci Hájske. Kríž bol umiestnený na 3 metrovom stĺpe. Kamenný krucifix bol už na prvý pohľad v dezolátnom stave kedže mu absentujú dve ramená kríža. Pamiatka bola v havarijnom stave a je nutné pristúpť

Celá skupltúra je vysekaná z jemnozrnného pieskova, a je zhotovená z dvoch kusov kameňa, tak že vrchné rameno s nápisom inri je časť zvlášť.

Invazívnym výskumom sme pomocou sond a mikronábrusov zistili že skupltúra spolu so stĺpom je niekoľko krát premaľovaná. Sondy preukázali že pamiatka bola pretretá cementovým náterom, hnedo-červenou farbou, modrou, a poslednou žlto-ružovou farbou. Taktiež nevkusným a ostrým zásahom hnedou farbou na vlasoch, brady, klínov a nápisu inri.

Z jednou najvýraznejšiu degradáciou bolo odpadnutie dvoch ramien kríža. Čo spôsobil kovový tŕň. Tým že horné rameno s nápisom INRI je zvlášť sekaná časť, pri tvorbe kríža bolo nutné poistiť túto časť vnútorným kovovým tŕňom. Tento tŕň (štift) začal korodovať a nadobúdal svoj objem – síce minimálne ale dostatočne na tvorbu malých prasklín v dvoch ramenách. Týmto bola statika ramien výrazne narušená. Ľavé a vrchné rameno časom padli z 5tich metrov na zem, no zachovali sa v dobrom stave.

Krucifix po reštaurovaní pôjde späť na pôvodné miesto.

Zdieľať

Reštaurovanie kamenného krucifixu

Kríž

Mojou diplomovou prácou je kamenny krucifix ktorý je centrálne situovaný v miestnom cintorine v obci Hájske. Kríž bol umiestnený na 3 metrovom stĺpe. Kamenný krucifix bol už na prvý pohľad v dezolátnom stave kedže mu absentujú dve ramená kríža. Pamiatka bola v havarijnom stave a je nutné pristúpť

Celá skupltúra je vysekaná z jemnozrnného pieskova, a je zhotovená z dvoch kusov kameňa, tak že vrchné rameno s nápisom inri je časť zvlášť.

Invazívnym výskumom sme pomocou sond a mikronábrusov zistili že skupltúra spolu so stĺpom je niekoľko krát premaľovaná. Sondy preukázali že pamiatka bola pretretá cementovým náterom, hnedo-červenou farbou, modrou, a poslednou žlto-ružovou farbou. Taktiež nevkusným a ostrým zásahom hnedou farbou na vlasoch, brady, klínov a nápisu inri.

Z jednou najvýraznejšiu degradáciou bolo odpadnutie dvoch ramien kríža. Čo spôsobil kovový tŕň. Tým že horné rameno s nápisom INRI je zvlášť sekaná časť, pri tvorbe kríža bolo nutné poistiť túto časť vnútorným kovovým tŕňom. Tento tŕň (štift) začal korodovať a nadobúdal svoj objem – síce minimálne ale dostatočne na tvorbu malých prasklín v dvoch ramenách. Týmto bola statika ramien výrazne narušená. Ľavé a vrchné rameno časom padli z 5tich metrov na zem, no zachovali sa v dobrom stave.

Krucifix po reštaurovaní pôjde späť na pôvodné miesto.

Zdieľať

Asen Cvetanov

asen.cvetanov@gmail.com

Asen Cvetanov

asen.cvetanov@gmail.com

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Reštaurovanie

Ateliér

Ateliér reštaurovania kamenných sôch a kamenných článkov architektúry

Ročník štúdia

2.

Stupeň štúdia

Mgr.

Vedúci pedagógovia

Mgr. art Gabriel Strassner, Mgr. art Ivan Pilný

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Reštaurovanie

Ateliér

Ateliér reštaurovania kamenných sôch a kamenných článkov architektúry

Ročník štúdia

2.

Stupeň štúdia

Mgr.

Vedúci pedagógovia

Mgr. art Gabriel Strassner, Mgr. art Ivan Pilný

Sleduj nás na Instagrame!

Prihlasovanie prác na akýkoľvek Prieskum je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.