Interpretácie fragmentov diel s dôrazom na rukopis • Dorota Kmeťová

Interpretácie fragmentov diel majstrov z histórie maliarstva s dôrazom na rukopis

Zadanie: Interpretácie fragmentov diel majstrov z histórie maliarstva s dôrazom na rukopis

Médium: Temperová farba na akvarelový papier

Rozmery: 210 x 297 mm

 

 1. Modlitba sv. Hieronyma, Hieronymus Bosch, 1476-1500
 2. Kristus v dome Marty a Márie, Diego Velazquez, 1620
 3. Ustrice, Edouard Manet, 1862
 4. Zátišie s bažantom, Chaim Soutine, 1924
Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

Interpretácie fragmentov diel s dôrazom na rukopis • Dorota Kmeťová

Interpretácie fragmentov diel majstrov z histórie maliarstva s dôrazom na rukopis

Zadanie: Interpretácie fragmentov diel majstrov z histórie maliarstva s dôrazom na rukopis

Médium: Temperová farba na akvarelový papier

Rozmery: 210 x 297 mm

 

 1. Modlitba sv. Hieronyma, Hieronymus Bosch, 1476-1500
 2. Kristus v dome Marty a Márie, Diego Velazquez, 1620
 3. Ustrice, Edouard Manet, 1862
 4. Zátišie s bažantom, Chaim Soutine, 1924
Zdieľať

Interpretácie fragmentov diel s dôrazom na rukopis • Dorota Kmeťová

Interpretácie fragmentov diel majstrov z histórie maliarstva s dôrazom na rukopis

Zadanie: Interpretácie fragmentov diel majstrov z histórie maliarstva s dôrazom na rukopis

Médium: Temperová farba na akvarelový papier

Rozmery: 210 x 297 mm

 

 1. Modlitba sv. Hieronyma, Hieronymus Bosch, 1476-1500
 2. Kristus v dome Marty a Márie, Diego Velazquez, 1620
 3. Ustrice, Edouard Manet, 1862
 4. Zátišie s bažantom, Chaim Soutine, 1924
Zdieľať

Dorota Kmeťová

dorota.kmetova@gmail.com

Dorota Kmeťová

dorota.kmetova@gmail.com

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Reštaurovanie

Ateliér

Ateliér malierskej prípravy pre reštaurátorov

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

doc. Mgr. art. Xénia Bergerová, ArtD.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Reštaurovanie

Ateliér

Ateliér malierskej prípravy pre reštaurátorov

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

doc. Mgr. art. Xénia Bergerová, ArtD.