Reštaurovanie sfingy • Asen Cvetanov

SFINGA

Predmetom reštaurátorských prác bola dvojica kamenných sôch stvárňujúce sfingy vysekané z pieskovca. Skulptúry sú súčasťou rodinného mauzólea na cintoríne v Komárne. Každá z nich má 1,20m na výšku, 2,15 na hĺbku a hmotnosť sa pohybuje okolo 1 tony.

Kamenná hmota sa na mnohých miestach rozpadávala a to najmä spredu a ľavej strany.  Preto sme pristúpili k vytvoreniu kópií oboch sôch. Originály sme vyčistili od machov a lišajníkov, upevnili uvoľnené časti a spetrifikovali (čiže spevnili kamennú hmotu) Všetky absentujúce časti hmoty sme domodelovali modelárskou hlinou, a následne sme vyhotovili sádrovo-silikónovú. Kópie boli vytvorené dúsanim pieskovej zmesi s epoxidovou živicou tak že ich vnútra sú duté. Výdusky sme napatinovali tak aby sme dosiahli dojem živého kameňa – teda pieskovca. Dnes na pôvodnom mieste stoja kópie.

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

Reštaurovanie sfingy • Asen Cvetanov

SFINGA

Predmetom reštaurátorských prác bola dvojica kamenných sôch stvárňujúce sfingy vysekané z pieskovca. Skulptúry sú súčasťou rodinného mauzólea na cintoríne v Komárne. Každá z nich má 1,20m na výšku, 2,15 na hĺbku a hmotnosť sa pohybuje okolo 1 tony.

Kamenná hmota sa na mnohých miestach rozpadávala a to najmä spredu a ľavej strany.  Preto sme pristúpili k vytvoreniu kópií oboch sôch. Originály sme vyčistili od machov a lišajníkov, upevnili uvoľnené časti a spetrifikovali (čiže spevnili kamennú hmotu) Všetky absentujúce časti hmoty sme domodelovali modelárskou hlinou, a následne sme vyhotovili sádrovo-silikónovú. Kópie boli vytvorené dúsanim pieskovej zmesi s epoxidovou živicou tak že ich vnútra sú duté. Výdusky sme napatinovali tak aby sme dosiahli dojem živého kameňa – teda pieskovca. Dnes na pôvodnom mieste stoja kópie.

Zdieľať

Reštaurovanie sfingy • Asen Cvetanov

SFINGA

Predmetom reštaurátorských prác bola dvojica kamenných sôch stvárňujúce sfingy vysekané z pieskovca. Skulptúry sú súčasťou rodinného mauzólea na cintoríne v Komárne. Každá z nich má 1,20m na výšku, 2,15 na hĺbku a hmotnosť sa pohybuje okolo 1 tony.

Kamenná hmota sa na mnohých miestach rozpadávala a to najmä spredu a ľavej strany.  Preto sme pristúpili k vytvoreniu kópií oboch sôch. Originály sme vyčistili od machov a lišajníkov, upevnili uvoľnené časti a spetrifikovali (čiže spevnili kamennú hmotu) Všetky absentujúce časti hmoty sme domodelovali modelárskou hlinou, a následne sme vyhotovili sádrovo-silikónovú. Kópie boli vytvorené dúsanim pieskovej zmesi s epoxidovou živicou tak že ich vnútra sú duté. Výdusky sme napatinovali tak aby sme dosiahli dojem živého kameňa – teda pieskovca. Dnes na pôvodnom mieste stoja kópie.

Zdieľať
Asen-Cvetanov-sculptor-41884d2e

Asen Cvetanov

asen.cvetanov@gmail.com

Asen-Cvetanov-sculptor-41884d2e

Asen Cvetanov

asen.cvetanov@gmail.com

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Reštaurovanie

Ateliér

Ateliér reštaurovania kamenných sôch a kamenných článkov architektúry

Ročník štúdia

4.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

Mgr. art Gabriel Strassner, Mgr. art Ivan Pilný

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Reštaurovanie

Ateliér

Ateliér reštaurovania kamenných sôch a kamenných článkov architektúry

Ročník štúdia

4.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

Mgr. art Gabriel Strassner, Mgr. art Ivan Pilný