Interpretácie – J. Mudroch, D. Vélazquez, O. Kokoschka

Zadaním bolo urobiť interpretáciu aktu, detail fragmentu ruky vybraného diela z obdobia Renesancie až Klasicizmu a detail fragmentu figúry z obdobia podľa autorov 20. storočia.

1) Interpretácia podľa maľby Jána Mudrocha / 100x60cm, olej na plátne
2) Interpretácia podľa maľby Diéga Vélazqueza / 50x30cm, olej na plátne
3) Interpretácia podľa maľby Oscara Kokoschku / 50×30, olej na plátne

Vanessa Lančaričová

2. roč.

Bc.

Ateliér maliarskej prípravy pre reštaurátorov

Reštaurovanie

Vanessa.lancaricova@gmail.com

Ďalšie príspevky študentky*ta

Vanessa Lančaričová

3-2-2-a0cc1b93

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Ďalšie príspevky z katedry

Reštaurovanie

Hľadáte niekoho alebo niečo?