Interpretácie – J. Mudroch, D. Vélazquez, O. Kokoschka: Vanessa Lančaričová

Interpretácie – J. Mudroch, D. Vélazquez, O. Kokoschka

Zadaním bolo urobiť interpretáciu aktu, detail fragmentu ruky vybraného diela z obdobia Renesancie až Klasicizmu a detail fragmentu figúry z obdobia podľa autorov 20. storočia.

1) Interpretácia podľa maľby Jána Mudrocha / 100x60cm, olej na plátne
2) Interpretácia podľa maľby Diéga Vélazqueza / 50x30cm, olej na plátne
3) Interpretácia podľa maľby Oscara Kokoschku / 50×30, olej na plátne

Zdieľať

Ďalšie príspevky z katedry

Reštaurovanie

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

Ďalšie príspevky z katedry

Reštaurovanie

Interpretácie – J. Mudroch, D. Vélazquez, O. Kokoschka: Vanessa Lančaričová

Interpretácie – J. Mudroch, D. Vélazquez, O. Kokoschka

Zadaním bolo urobiť interpretáciu aktu, detail fragmentu ruky vybraného diela z obdobia Renesancie až Klasicizmu a detail fragmentu figúry z obdobia podľa autorov 20. storočia.

1) Interpretácia podľa maľby Jána Mudrocha / 100x60cm, olej na plátne
2) Interpretácia podľa maľby Diéga Vélazqueza / 50x30cm, olej na plátne
3) Interpretácia podľa maľby Oscara Kokoschku / 50×30, olej na plátne

Zdieľať

Ďalšie príspevky z katedry

Reštaurovanie

Interpretácie – J. Mudroch, D. Vélazquez, O. Kokoschka: Vanessa Lančaričová

Interpretácie – J. Mudroch, D. Vélazquez, O. Kokoschka

Zadaním bolo urobiť interpretáciu aktu, detail fragmentu ruky vybraného diela z obdobia Renesancie až Klasicizmu a detail fragmentu figúry z obdobia podľa autorov 20. storočia.

1) Interpretácia podľa maľby Jána Mudrocha / 100x60cm, olej na plátne
2) Interpretácia podľa maľby Diéga Vélazqueza / 50x30cm, olej na plátne
3) Interpretácia podľa maľby Oscara Kokoschku / 50×30, olej na plátne

Zdieľať

Vanessa Lančaričová

Vanessa.lancaricova@gmail.com

Vanessa Lančaričová

Vanessa.lancaricova@gmail.com

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Reštaurovanie

Ateliér

Ateliér maliarskej prípravy pre reštaurátorov

Ročník štúdia

2.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

Xénia Bergerová

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Reštaurovanie

Ateliér

Ateliér maliarskej prípravy pre reštaurátorov

Ročník štúdia

2.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

Xénia Bergerová

Ďalšie príspevky z katedry

Reštaurovanie

Sleduj nás na Instagrame!

Prihlasovanie prác na akýkoľvek Prieskum je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.