Island

V mojich akvarelových denníkoch som sa z veľkej časti venovala téme Island. Tento ostrov som túžila navštíviť od detstva, preto pre mňa jeho návšteva predstavuje dôležitý míľnik v živote. Krajina Islandu ma natoľko uchvátila a inšpirovala, že sa k nej doteraz vraciam a spracovávam podnety, ktoré mi poskytla. Spomienky na Island sa preto nevyhnutne odrazili v mojej tvorbe. Akvarelovou technikou zachytávam jeho prírodné scenérie a krajinky.

Nina Fraňová

1. roč.

Bc.

Prípravný ateliér maľby

Maliarstvo

ninafranova7@gmail.com

0910104008

Ďalšie príspevky študentky*ta

Nina Fraňová

E06D17D9-DE37-419A-97CA-50F13FF8E683-2-4ac6b877

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?