(z)mysel

Vo svojej práci sa snažím materializovať prázdno, ktoré tu ostáva po človeku alebo inej bytosti, keď príjme svoju smrť. 

Som zase dychtivý
A nemôžem sa nadýchnuť
Temno, duša, láska a smrť.
Bez rozdielu…
Prázdno a samotu vypĺňať zlatom a pocitmi nespoznanými…
Hnevať sa, strachovať…
Zriekať sa života, znamená zriekať sa duše, a zriekať sa duše znamená nemať lásku v sebe, a nemať lásku v sebe znamená upadnúť do temnoty.
Nežiť
Byť vypriahnutým v sebe samom.
Moje kosti mi to riekli, keď zem ich prijala.
A tak som našiel krok v prázdne.
A pritom mi vietor občas na cestu zaspieva do dutín našich bytí. 

 
 

Tomáš Bede

3. roč.

Bc.

Socha v 3D virtuálnom priestore a architektúre

Socha, objekt, inštalácia

t.bede1992@gmail.com

Ďalšie príspevky študentky*ta

Tomáš Bede

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Ďalšie príspevky z katedry

Socha, objekt, inštalácia

289884091_7941323669218668_7376011231284344768_n

Hľadáte niekoho alebo niečo?