Úkryty

Tak, ako v živote nadväzuje jedna udalosť na druhú, aj ja som prirodzene naviazala na svoju prácu Hniezdo z minulého semestra. Táto nadväznosť vyústila do dvoch polôh: vytvorenia keramických „hniezd“ – Úkrytov a inštalácie Dusivé pohodlie.

Moja minulo-semestrálna práca bola reakciou na ničenie prírody a celkovej biodiverzity zapríčinenej našou stavebnou činnosťou, našimi príbytkami, ľudskými „hniezdami“. Pomocou mŕtvej hmoty – stavebného materiálu som takéto hniezdo vytvorila a osadila do exteriéru, aby som poukázala na jeho neplodnosť, neorganickosť až parazitický ráz.

Po skončení semestra som objekt nechala vonku na záhrade  a ako vplyvom prostredia chátral, uvedomila som si, že som vytvorila presne to čo som kritizovala – neužitočnú suť. Rozhodla som sa to napraviť a svojou činnosťou som chcela podporiť okolitý environment.

Hniezdo som rozobrala a s využitím jeho vnútornej konštrukcie som vytvorila solitérne hniezda, úkryty, ktoré by po prichytení na fasádu domu mohli využívať (primárne) vtáctvo a hmyz. Tieto úkryty sú vytvorené z pálenej hliny. Tú som použila, pretože som hľadala organický materiál, ktorý by však bol zároveň trvácny – chcela som vytvoriť náhradu za priestor, ktorý sme našim domom zabrali. Nakoľko je však aj náš domov trvácny, chcela som zabezpečiť aj trvácnosť hlineného úkrytu. Objekty by som chcela následne rozmiestniť do obytných zón, aby plnili svoju funkciu a sledovať, či je vôbec takáto predstava pomoci reálna. *V prípade záujmu o keramický objekt ma prosím kontaktujte.

Postupom času som však začala byť s touto prácou trochu nespokojná. Pozrela som sa spätne na svoje zápisky ktoré si pravidelne píšem a uvedomila som si, že napriek tomu, že ma hnevá to, ako deštruktívne konáme voči prírode, ktorá je úkrytom všetkého živočíšstva, ešte viac riešim seba, svoj úkryt, svoj domov, ktorý potrebujem, ale zároveň niekedy nechcem. Mojím domovom bol les a nie byt, klietka, obsahujúca všetko dusivé pohodlie. Chcela som mäkké vankúše zameniť za zvuk ohňa. Svoj predošlé hniezdo som sa preto rozhodla spáliť. *viď. moju prácu Dusivé pohodlie.

Júlia Káčerová

2. roč.

Bc.

Ateliér

Socha, objekt, inštalácia

julka.kacerova@gmail.com

0944479452

Ďalšie príspevky študentky*ta

Júlia Káčerová

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?