Venus with colored skies

Cieľom reštaurovania bol závesný obraz s názvom “Venus with Colored skies” ktorého autorom je Ladislav Sutnar. Jedná sa o dielo vytvorené v rámci Sutnarovho maliarského cyklu “Venuší”, ktorému sa venoval približne v 60. a 70. rokoch 20. storočia.

Dielo je vytvorené technikou akryl na drevovláknitej podložke. Akryl, akrylová farba, je disperzná farba na báze polyakrylovej živice a zmesi pigmentov. Akrylová farba je flexibilná pri teplote okolo 20°C. Aj keď táto flexibilita znižuje pravdepodobnosť tvorby trhlín, súvisiace zmäknutie spôsobuje, že akrylové farebné filmy sú zraniteľnejšie voči povrchovému poškodeniu. Nečistoty alebo prach, ktoré zostávajú na farebnom povrchu, sa môžu stať (a väčšinou sa aj stávajú) súčasťou farebného filmu ak sa neodstránia dostatočne skoro. To môže mať za následok zmenu farby a štruktúry farebného povrchu. Každá akrylová farba sa správa vždy odlišne. Preto je potrebné, aby sme pristupovali individuálne ku každému dielu, ktoré je vytvorené prostredníctvom tohto akrylového média.

Ladislav Sutnar (1897 – 1976) sa narodil v Plzni. Bol jedným z prvých dizajnérov, ktorí aktívne pracovali v oblasti informačného dizajnu a informačnej architektúry. Známy je hlavne ako pioniér v oblasti informačného dizajnu. Začiatkom jeho života žil, študoval a pracoval v Prahe. Neskôr, roku 1939, odišiel do Ameriky, kde sa usadil. V 50. rokoch v USA nastali určité zmeny a začal sa “prúd” sexuálnej revolúcie. Táto nová sexuálna tendencia Sutnara ovplyvnila a zmenila jeho spôsob myslenia v oblasti umenia, pričom sa mu stala motívom pre jeho novo vznikajúce maľby. Maliarský cyklus Venuší vznikol približne roku 1962, pričom nadväzuje na jeho predošlý cyklus koláží “Strip Street”. V cykle Venuší sa Sutnar usiloval nájsť v maľbe princípy a podoby krásy, ktorá je hodnotou, ktorá umožňuje civilizovane a kultúrne prežiť aj v situáciach poblúznenia erotikou a sexom.

Reštaurovanie tohto diela bolo podmienené prvotným reštaurátorským výskumom, ktorý pozostával z nedeštruktívnych a deštruktívnych metód, ktorých cieľom bolo zistiť možné príčiny degradácie, poškodenia pamiatky a zloženie použitých materiálov. Na základe reštaurátorského výskumu bol vytvorený návrh na reštaurovanie, ktorého cieľom bolo očistenie pamiatky od všetkých druhov prítomného depozitu a následné lokálné a celkové vizuálne a estetické scelenie diela. Hlavným zámerom bolo zachovanie hmotnej podstaty pamiatky, optické scelenie, prinavrátenie estetických kvalít v čo možno najmenšom rozsahu zasahovania do originálnej podstaty diela.

Kristína Luknárová

4. ročník bakalárskeho stupňa štúdija

2020

Kristína Luknárová

4. roč.

Bc.

Ateliér reštaurovania závesných obrazov a tabuľových malieb

Reštaurovanie

kika.luknarova@gmail.com

Ďalšie príspevky študentky*ta

Kristína Luknárová

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Ďalšie príspevky z katedry

Reštaurovanie

PSX_20210118_124545 (1)-76bebed7

Hľadáte niekoho alebo niečo?