Experimentovanie • Bettina Brédová

Experimentovanie

Tento semester som sa zamerala na experimenty ako napr. Frotáž. Svoje telo som využila na kopírovanie reliéfnej štruktúry. Princíp spočíva v priložení tela na reliéf. Rovnomerným tlakom na pokožku pomocou nejakého reliéfneho predmetu na nej vznikol otlačok, ktorý som potom odfotila. Stopy nie sú trvácne, čo je znakom plynutia času. Tvár ako opačná frotáž. Svoju tvár som využila na otlačenie farby. Natrela som ju farbou a otlačila na papier. Princíp spočíva v otlačku farby z tváre na papier. Fotky som spracovala v app focos. Zvukové efekty predstavujú pocity z tvorby. Ďalšie verzie sú výrazom mojej hravosti a radosti z experimentovania. Život je funky :D

Share on facebook
Zdieľať

Experimentovanie • Bettina Brédová

Experimentovanie

Tento semester som sa zamerala na experimenty ako napr. Frotáž. Svoje telo som využila na kopírovanie reliéfnej štruktúry. Princíp spočíva v priložení tela na reliéf. Rovnomerným tlakom na pokožku pomocou nejakého reliéfneho predmetu na nej vznikol otlačok, ktorý som potom odfotila. Stopy nie sú trvácne, čo je znakom plynutia času. Tvár ako opačná frotáž. Svoju tvár som využila na otlačenie farby. Natrela som ju farbou a otlačila na papier. Princíp spočíva v otlačku farby z tváre na papier. Fotky som spracovala v app focos. Zvukové efekty predstavujú pocity z tvorby. Ďalšie verzie sú výrazom mojej hravosti a radosti z experimentovania. Život je funky :D

Share on facebook
Zdieľať

Experimentovanie • Bettina Brédová

Experimentovanie

Tento semester som sa zamerala na experimenty ako napr. Frotáž. Svoje telo som využila na kopírovanie reliéfnej štruktúry. Princíp spočíva v priložení tela na reliéf. Rovnomerným tlakom na pokožku pomocou nejakého reliéfneho predmetu na nej vznikol otlačok, ktorý som potom odfotila. Stopy nie sú trvácne, čo je znakom plynutia času. Tvár ako opačná frotáž. Svoju tvár som využila na otlačenie farby. Natrela som ju farbou a otlačila na papier. Princíp spočíva v otlačku farby z tváre na papier. Fotky som spracovala v app focos. Zvukové efekty predstavujú pocity z tvorby. Ďalšie verzie sú výrazom mojej hravosti a radosti z experimentovania. Život je funky :D

Share on facebook
Zdieľať

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Grafika a iné médiá

Ateliér

Prípravný kurz grafiky

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

doc. Mgr. art. Robert Makar, ArtD.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Grafika a iné médiá

Ateliér

Prípravný kurz grafiky

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

doc. Mgr. art. Robert Makar, ArtD.