Experimentovanie

Tento semester som sa zamerala na experimenty ako napr. Frotáž. Svoje telo som využila na kopírovanie reliéfnej štruktúry. Princíp spočíva v priložení tela na reliéf. Rovnomerným tlakom na pokožku pomocou nejakého reliéfneho predmetu na nej vznikol otlačok, ktorý som potom odfotila. Stopy nie sú trvácne, čo je znakom plynutia času. Tvár ako opačná frotáž. Svoju tvár som využila na otlačenie farby. Natrela som ju farbou a otlačila na papier. Princíp spočíva v otlačku farby z tváre na papier. Fotky som spracovala v app focos. Zvukové efekty predstavujú pocity z tvorby. Ďalšie verzie sú výrazom mojej hravosti a radosti z experimentovania. Život je funky :D

Bettina Brédová

1. roč.

Bc.

Prípravný kurz grafiky

Grafika a iné médiá

brutalfatale@gmail.com

Ďalšie príspevky študentky*ta

Bettina Brédová

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?