Portrét Rebeky • Branislav Dekrét

Portrét Rebeky

Téma poukazuje na sociálny aspekt a absurditu konania dnešnej mladej generácie.

Postavy a dej zachytený na mojich fotografiách pôsobia veľmi satiricky, dej je podaný bez kontextu a postavy sa často správajú absurdne, až miestami pôsobia výsmešne. Vo fotografiách sa hrám s rušivými elementami, kedy využívam rôzne textúry, zámerne nezaostrené zábery, padavú kompozíciu a ostrú kresbu aj najmä vďaka externému blesku ktorý využívam takmer na každej fotografii. 

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

Portrét Rebeky • Branislav Dekrét

Portrét Rebeky

Téma poukazuje na sociálny aspekt a absurditu konania dnešnej mladej generácie.

Postavy a dej zachytený na mojich fotografiách pôsobia veľmi satiricky, dej je podaný bez kontextu a postavy sa často správajú absurdne, až miestami pôsobia výsmešne. Vo fotografiách sa hrám s rušivými elementami, kedy využívam rôzne textúry, zámerne nezaostrené zábery, padavú kompozíciu a ostrú kresbu aj najmä vďaka externému blesku ktorý využívam takmer na každej fotografii. 

Zdieľať

Portrét Rebeky • Branislav Dekrét

Portrét Rebeky

Téma poukazuje na sociálny aspekt a absurditu konania dnešnej mladej generácie.

Postavy a dej zachytený na mojich fotografiách pôsobia veľmi satiricky, dej je podaný bez kontextu a postavy sa často správajú absurdne, až miestami pôsobia výsmešne. Vo fotografiách sa hrám s rušivými elementami, kedy využívam rôzne textúry, zámerne nezaostrené zábery, padavú kompozíciu a ostrú kresbu aj najmä vďaka externému blesku ktorý využívam takmer na každej fotografii. 

Zdieľať
IMG-9436 (2)-5c204a69

Branislav Dekrét

dekretbranislav@gmail.com

IMG-9436 (2)-5c204a69

Branislav Dekrét

dekretbranislav@gmail.com

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Fotografia a nové médiá

Ateliér

Prípravný kurz fotografie

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Bc.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Fotografia a nové médiá

Ateliér

Prípravný kurz fotografie

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Bc.

Sleduj nás na Instagrame!

Prihlasovanie prác na akýkoľvek Prieskum je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.