Portrét Rebeky • Branislav Dekrét

Portrét Rebeky

Téma poukazuje na sociálny aspekt a absurditu konania dnešnej mladej generácie.

Postavy a dej zachytený na mojich fotografiách pôsobia veľmi satiricky, dej je podaný bez kontextu a postavy sa často správajú absurdne, až miestami pôsobia výsmešne. Vo fotografiách sa hrám s rušivými elementami, kedy využívam rôzne textúry, zámerne nezaostrené zábery, padavú kompozíciu a ostrú kresbu aj najmä vďaka externému blesku ktorý využívam takmer na každej fotografii. 

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

Portrét Rebeky • Branislav Dekrét

Portrét Rebeky

Téma poukazuje na sociálny aspekt a absurditu konania dnešnej mladej generácie.

Postavy a dej zachytený na mojich fotografiách pôsobia veľmi satiricky, dej je podaný bez kontextu a postavy sa často správajú absurdne, až miestami pôsobia výsmešne. Vo fotografiách sa hrám s rušivými elementami, kedy využívam rôzne textúry, zámerne nezaostrené zábery, padavú kompozíciu a ostrú kresbu aj najmä vďaka externému blesku ktorý využívam takmer na každej fotografii. 

Zdieľať

Portrét Rebeky • Branislav Dekrét

Portrét Rebeky

Téma poukazuje na sociálny aspekt a absurditu konania dnešnej mladej generácie.

Postavy a dej zachytený na mojich fotografiách pôsobia veľmi satiricky, dej je podaný bez kontextu a postavy sa často správajú absurdne, až miestami pôsobia výsmešne. Vo fotografiách sa hrám s rušivými elementami, kedy využívam rôzne textúry, zámerne nezaostrené zábery, padavú kompozíciu a ostrú kresbu aj najmä vďaka externému blesku ktorý využívam takmer na každej fotografii. 

Zdieľať
IMG-9436 (2)-5c204a69

Branislav Dekrét

dekretbranislav@gmail.com

IMG-9436 (2)-5c204a69

Branislav Dekrét

dekretbranislav@gmail.com

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Fotografia a nové médiá

Ateliér

Prípravný kurz fotografie

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Bc.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Fotografia a nové médiá

Ateliér

Prípravný kurz fotografie

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Bc.

Prihlasovanie prác je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.