IN MY HEAD

Pri tvorbe mojej práce som sa sústredila na to, ktoré prostredie ma v živote najviac ovplyvňuje. Ktoré prostredie má na môj život najväčší dopad. Zo začiatku som sa zamýšľala nad tým, kde sa cítim najviac ako doma a začala som spochybňovať to, kde je môj domov.

Celý svoj život som však najviac ovplyvňovaná, nie ani tak fyzickým prostredím, ale prostredím, ktoré si vytváram v mojej hlave. To aké emócie prežívam vo svojom vnútri. Celá moja osobnosť je založená na tom, že viac žijem vo svojej hlave ako v reálnom, fyzickom prostredí. To ako sa cítim vo fyzickom, hmatateľnom svete, pramení najmä z môjho vnútra. Samozrejme ma ovplyvňuje to, kde žijem a kde sa vyskytujem väčšinu dňa, no môžem žiť na najkrajšom mieste, v najlepších podmienkach, pokiaľ sa vnútorne necítim dobre, nezáleží na tom. Preto som sa rozhodla inšpirovať mojim vnútorným prostredím a viac si začala všímať do akej miery moje prežívanie ovplyvňuje fyzické prostredie a do akej miery ovplyvňuje moje psychické rozpoloženie to ako sa cítim vo fyzickom prostredí.

Uvedomila som si, že na mňa pôsobí to aký odev nosím, no zároveň na to ako sa cítim a ako sa na seba pozerám ovplyvňuje najmä moje psychické rozpoloženie a ako veľmi na to pôsobí spôsob akým rozmýšľam. Preto čo sa týka samotných modelov, snažila som sa vytvoriť odev, ktorý pre mňa predstavuje komfort, nehľadiac na to ako sa cítim. Na druhej strane som sa však snažila vytvoriť odev, ktorý by mi pomohol sa cítiť lepšie a dodať určité sebavedomie. Odev, ktorý je inšpirovaný mojimi emóciami a prispôsobený tak, aby podtrhol to ako sa cítim v daný moment, alebo vytvoril pre mňa určitý komfort a bezpečie.

Výber zelenej farby pre mňa predstavoval, akýsi pokus o to aby ma odev dokázal upokojiť. Zelená farba podporuje rozvoj a rast, má utišujúce účinky, vytvára súlad medzi telom a dušou a podporuje mier. To všetko by som rada vniesla do svojho vnútra, keďže ma ovplyvňuje aj ten vonkajší svet. Chcela som tým dať priestor sama sebe, aby som sa naučila ovládať vlastné emócie a myšlienky. Odev a moje prežívanie je najsilnejším faktorom toho ako sa cítim, nech som kdekoľvek.

Pri navrhovaní modelov som sa sústredila teda najmä na to v čom sa cítim dobre, čo by som si obliekla pri určitých náladách a snažila sa zhmotniť to čo sa mi páči. Vytvorila som modely pre seba, pre ľudí, ktorí sa cítia podobne alebo pre tých, ktorí sa chcú cítiť dobre za každej okolnosti. Snažila som sa o zhmotnenie jednoduchosti, komfortu, variability a každodenného života.

Nikola Šefranková

3. roč.

Bc.

Ateliér odevného dizajnu

Textilná tvorba

nika1705sefrankova@gmail.com

Ďalšie príspevky študentky*ta

Nikola Šefranková

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Ďalšie príspevky z katedry

Textilná tvorba

Untitled-1-2deabb6b

Hľadáte niekoho alebo niečo?