Kontakt

Viktor Kováč

Autor a administrátor DP

Digitálny Prieskum VŠVU

digitalnyprieskumvsvu@gmail.com

@digitalnyprieskumvsvu