Tutoriál

Ako zmenšiť obrázky na požadovanú veľkosť bez výraznej straty kvality

Prečo je požadovaná veľkosť obrázkov 200kb?

Malá veľkosť obrázkov je pre dlhodobú funkčnosť a rýchlosť webu absolútne kľúčová. Na webe sa po 1 roku nachádza viac ako 7000 obrázkov, čo činí veľkosť 1.40 GB, a to spomínam iba obrázky, nezabúdajme na iné súčasti webu. Po piatich rokoch sa celková veľkosť webu bude pohybovať nad 10 GB. Ak má web správne fungovať, napríklad na mobilných dátach alebo slabšom WiFi pripojení bez výraznej záťaže, obrázky nemôžu byť v akejkoľvek veľkosti. Veľmi rád by som vám vyhovel a skrátil vám čas vypĺňania prihlášky, avšak sám web by sa stal rýchlo neudržateľný, nefunkčný a projekt Digitálny Prieskum by som z uvedených dôvodov bol nútený ukončiť. V nasledujúcich odsekoch vám prinášam Tutoriál, ako jednoducho zmenšiť obrázky na požadovanú veľkosť bez výraznej straty kvality.

Online Tool, ktorý odporúčam pre zmenšenie obrázkov, nemusí správne fungovať pri vkladaní obrázkov vo veľkom rozlíšení (napr. 5000x3000px), alebo pri veľkosti obrázkov v niekoľkých MB (napr. 5 MB). V spomenutých prípadoch môže nastať príliš prudké zmenšenie obrázkov na veľmi nízku kvalitu. V týchto prípadoch odporúčam pripraviť obrázky nasledovne:

Ako správne zmenšiť veľkosť obrázkov vo Windows?

Maximálne odporúčané nastavenia obrázka: 1920x1080px, 72 dpi

 1. Otvor daný obrázok na celú obrazovku
 2. Screenshotni obrazovku [PrtSc]
 3. Otvort program Skicár a umiestni Screenshot do pracovnej plochy [CTRL+V]
 4. Orež obrázok [CTRL+SHIFT+X]
 5. Ulož ho vo formáte .JPEG [CTRL+S]
 6. Uložený obrázok vlož do Online Toolu a resizeni ho do 200 kb
 7. Opakuj proces pre všetky obrázky

Alternatíva: Uprav obrázky manuálne vo Photoshope, viď tutoriál nižšie

Ako správne zmenšiť veľkosť obrázkov v Apple?

Maximálne odporúčané nastavenia obrázka: 1920x1080px, 72 dpi

 1. Otvor daný obrázok na celú obrazovku
 2. Screenshotni obrázok [SHIFT+COMMAND+4]
 3. Uložený obrázok vlož do Online Toolu a resizeni ho do 200 kb *
 4. Opakuj proces pre všetky obrázky

* Apple automaticky ukladá obrázok ako .PNG, čo môže byť problém, pretože nemusí dôjsť k výraznej redukcii veľkosti obrázka. V danom prípade odporúčam skúsiť nasledujúce kroky:
A) Zmeniť nastavenia ukladania Screenshotov v Termináli (Pre pokročilých užívateľov)
B) Upraviť obrázky manuálne vo Photoshope:

 1. Otvor obrázok vo Photoshope. (Ak má obrázok viac vrstiev, spoj ich do jednej: Layer > Merge Layers)
 2. Obrázok ulož nasledovne: File > Export > Save for Web (Legacy)
 3. Nastav nasledovné:
       Preset: .JPEG
       Quality: 100%
       Image Size: maximálne 1920x1080px
 4. Uložený obrázok vlož do Online Toolu a resizeni ho do 200 kb
 5. Opakuj proces pre všetky obrázky

Veľmi mi záleží, aby vaše prezentované diela boli v čo najvyššej kvalite. Dúfam, že uvedený tutoriál prinesie svoje ovocie a pomôže vám pripraviť obrázky tak, aby boli väčšie, ostrejšie a zároveň spĺňali webový limit pre dlhodobú udržateľnosť platformy Digitálny Prieskum.

Viktor Kováč
Autor a administrátor DP

Hľadáte niekoho alebo niečo?