MANIPULACE PROCES PLOCHA

Tématem pro mou semestrální práci byla MANIPULACE BUBLINY. Zpracování zadání jsem tedy našla právě ve významech slov našeho zadání. Slovo bublina, jehož významem je, plynové těleso obklopené kapalinou nebo pevnou látkou, je zde přetvořeno v hutně foukaný objekt. Bublina je dle mého názoru věc náhody, proto jsou výsledné objekty foukané bez formy tzv. hutním tvarováním. Díky kterému jsem mohla využit možnosti různě silné tloušťky stěn na různých místech. A jelikož manipulaci lze chápat jako uchopení něčeho, zacházením s něčím, ale také jako mít kontrolu nad někým nad něčím. Bylo s objekty manipulováno broušením.

Celkem vznikly čtyři objekty, u kterých jsem zvolila jednu kouřovou variantu v kombinaci s křišťálem, dále dvě verze kombinované s modrým rubínem, který ale není použit na celém povrchu a poslední je spojení kouřového rubínu s barevnou sklovinou.

Lehce nepravidelným tvarům jsem za pomoci manipulace chtěla dodat trochu pravidelnosti a kontroly, proto jsem zde volila broušené plochy na hrubé hladině, díky které jsem docílila rovných ploch. Brusy jsem volila v procesu tvorby, protože jsem se snažila o co největší využití předností, kterými jednotlivé objekty disponovaly. A získala tak kontrolu nad svými nepravidelnými objekty. 

Pavla Pšenicová

2. roč.

Bc.

sklo

Šperk, Sklo a Keramika

p.psenicova@email.cz

Ďalšie príspevky študentky*ta

Pavla Pšenicová

IMG_E1089

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?