Prihláška
bola
úspešne
odoslaná

Nasleduje kontrola Prihlášky, ktorá zvyčajne netrvá viac ako 24 hodín.