Prihláška
bola
úspešne
odoslaná

Nasleduje kontrola Prihlášky, ktorá zvyčajne netrvá viac ako 24 hodín.

Semestrálne práce budú zverejnené 22. januára o 9:00.