DICHOTOMICKÉ GEOTRAKTY • PETRA HRÚZIKOVÁ

DICHOTOMICKÉ GEOTRAKTY

Séria geotraktov obsahuje tri videá nesúce názov jednej z troch základných hornín tvoriacich Zem. Predstavujú myšlienky a úvahy ukazujúce na poetickú moc geológie, hlasné myslenie je sprevádzané pocitom snovosti a absurdity pri observovaní objektov – hornín a hmôt. Dôležitým nositeľom videí je obrazotvorný text, slovo autora sprevádzané obrazovými útržkami, ktoré vizualizujú myšlienkové pochody, to, čo si predstavujem, keď píšem o geológií ako živej entite.

Pocit absurdity umocňujem dichotomickými činmi odohrávajúcimi sa v rovnakej línií s textom, ktoré sú zároveň v protiklade s jeho obsahom. Zobrazuje paradox naliezania, odberania, či uchopenia fragmentu. Dekonštruujem pamäť, spochybňujem a popieram spomienku ako hlavnú veličinu ľudskej kultúry a chcem ju odokryť v sile homogénnej látky, svedčiacej o svojej fyzičnosti, obrazovosti, hmatateľnosti a materialite. O jeho fluídnosti, schopnosti regulácie a premeny látok. Ľudské telo tu slúži ako prostriedok k porozumeniu geologických procesov, z ktorých sme vzišli a ktorými i zanikneme. Je spoločným jazykom živých a neživých entít.

 

celé texty sú k dispozícií na linku: https://intermedia.vsvu.sk/work/dichotomicke-geotrakty/

 

 

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

DICHOTOMICKÉ GEOTRAKTY • PETRA HRÚZIKOVÁ

DICHOTOMICKÉ GEOTRAKTY

Séria geotraktov obsahuje tri videá nesúce názov jednej z troch základných hornín tvoriacich Zem. Predstavujú myšlienky a úvahy ukazujúce na poetickú moc geológie, hlasné myslenie je sprevádzané pocitom snovosti a absurdity pri observovaní objektov – hornín a hmôt. Dôležitým nositeľom videí je obrazotvorný text, slovo autora sprevádzané obrazovými útržkami, ktoré vizualizujú myšlienkové pochody, to, čo si predstavujem, keď píšem o geológií ako živej entite.

Pocit absurdity umocňujem dichotomickými činmi odohrávajúcimi sa v rovnakej línií s textom, ktoré sú zároveň v protiklade s jeho obsahom. Zobrazuje paradox naliezania, odberania, či uchopenia fragmentu. Dekonštruujem pamäť, spochybňujem a popieram spomienku ako hlavnú veličinu ľudskej kultúry a chcem ju odokryť v sile homogénnej látky, svedčiacej o svojej fyzičnosti, obrazovosti, hmatateľnosti a materialite. O jeho fluídnosti, schopnosti regulácie a premeny látok. Ľudské telo tu slúži ako prostriedok k porozumeniu geologických procesov, z ktorých sme vzišli a ktorými i zanikneme. Je spoločným jazykom živých a neživých entít.

 

celé texty sú k dispozícií na linku: https://intermedia.vsvu.sk/work/dichotomicke-geotrakty/

 

 

Zdieľať

DICHOTOMICKÉ GEOTRAKTY • PETRA HRÚZIKOVÁ

DICHOTOMICKÉ GEOTRAKTY

Séria geotraktov obsahuje tri videá nesúce názov jednej z troch základných hornín tvoriacich Zem. Predstavujú myšlienky a úvahy ukazujúce na poetickú moc geológie, hlasné myslenie je sprevádzané pocitom snovosti a absurdity pri observovaní objektov – hornín a hmôt. Dôležitým nositeľom videí je obrazotvorný text, slovo autora sprevádzané obrazovými útržkami, ktoré vizualizujú myšlienkové pochody, to, čo si predstavujem, keď píšem o geológií ako živej entite.

Pocit absurdity umocňujem dichotomickými činmi odohrávajúcimi sa v rovnakej línií s textom, ktoré sú zároveň v protiklade s jeho obsahom. Zobrazuje paradox naliezania, odberania, či uchopenia fragmentu. Dekonštruujem pamäť, spochybňujem a popieram spomienku ako hlavnú veličinu ľudskej kultúry a chcem ju odokryť v sile homogénnej látky, svedčiacej o svojej fyzičnosti, obrazovosti, hmatateľnosti a materialite. O jeho fluídnosti, schopnosti regulácie a premeny látok. Ľudské telo tu slúži ako prostriedok k porozumeniu geologických procesov, z ktorých sme vzišli a ktorými i zanikneme. Je spoločným jazykom živých a neživých entít.

 

celé texty sú k dispozícií na linku: https://intermedia.vsvu.sk/work/dichotomicke-geotrakty/

 

 

Zdieľať

Petra Hrúziková

hruzikova.petra@gmail.com

Petra Hrúziková

hruzikova.petra@gmail.com

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Intermédiá

Ateliér

Ateliér priestorových komunikácií APK+

Ročník štúdia

4.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

Prof. Mgr. art. Anton Čierny, Mgr. art. Jaroslav Kyša

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Intermédiá

Ateliér

Ateliér priestorových komunikácií APK+

Ročník štúdia

4.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

Prof. Mgr. art. Anton Čierny, Mgr. art. Jaroslav Kyša

Prihlasovanie prác je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.