Jacob's Ladder / Jákobov rebrík

Jákob, nútený odísť z domu, zastihnutý nocou zaspáva s hlavou na kameni. Zjavil sa mu vo sne. Postavený na zemi, s vrcholom v nebesiach. Videl ako po ňom zostupovali a vystupovali Boží poslovia, anjeli.

Predstavený v prvej knihe Mojžišovej, Jákobov rebrík v kresťanskej ikonografii symbolizuje most, nástroj na spojenie ľudí s Bohom.

Jákobov rebrík je názov aj pre vysokonapäťový stúpajúci elektrický oblúk vytvárajúci veľké iskry, ktorých výboj smeruje nahor. Záber na elektrický stĺp a práve zvuk tohto zariadenia sa objavuje /počas stretnutia nadpozemských bytostí rozprávajúcich sa o strete dvoch svetov, pohybe hore a dolu, a o elektrine/ vo filme Twin Peaks: The Missing Pieces (2014) od Davida Lyncha. Práve Lynchova fascinácia elektrinou spolu s pocitmi úcty ktorú ku socialistickej architektúre a elektrickým stĺpom cítim, sa stali inšpiráciou pre túto prácu.

 

Ako by ste si za absencii ľudskej rasy vysvetlili prítomnosť enormných oceľových konštrukcií?

Kde sa tu vzali? Prečo ich je toľko? Boli tu vždy? Kto ich postavil? Slúžili ako odkaz, posolstvo či dokonca modly/objekty náboženských rituálov ku ktorým civilizácia vzhliadala? 

Alebo je odpoveď oveľa jednoduchšia?

Alexander Zigo

1. roč.

Bc.

Prípravný kurz fotografie

Intermédiá

alexanderzigo@gmail.com

0918978640

Ďalšie príspevky študentky*ta

Alexander Zigo

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?