Jacob’s Ladder / Jákobov rebrík • Alexander Zigo

Jacob's Ladder / Jákobov rebrík

Jákob, nútený odísť z domu, zastihnutý nocou zaspáva s hlavou na kameni. Zjavil sa mu vo sne. Postavený na zemi, s vrcholom v nebesiach. Videl ako po ňom zostupovali a vystupovali Boží poslovia, anjeli.

Predstavený v prvej knihe Mojžišovej, Jákobov rebrík v kresťanskej ikonografii symbolizuje most, nástroj na spojenie ľudí s Bohom.

Jákobov rebrík je názov aj pre vysokonapäťový stúpajúci elektrický oblúk vytvárajúci veľké iskry, ktorých výboj smeruje nahor. Záber na elektrický stĺp a práve zvuk tohto zariadenia sa objavuje /počas stretnutia nadpozemských bytostí rozprávajúcich sa o strete dvoch svetov, pohybe hore a dolu, a o elektrine/ vo filme Twin Peaks: The Missing Pieces (2014) od Davida Lyncha. Práve Lynchova fascinácia elektrinou spolu s pocitmi úcty ktorú ku socialistickej architektúre a elektrickým stĺpom cítim, sa stali inšpiráciou pre túto prácu.

 

Ako by ste si za absencii ľudskej rasy vysvetlili prítomnosť enormných oceľových konštrukcií?

Kde sa tu vzali? Prečo ich je toľko? Boli tu vždy? Kto ich postavil? Slúžili ako odkaz, posolstvo či dokonca modly/objekty náboženských rituálov ku ktorým civilizácia vzhliadala? 

Alebo je odpoveď oveľa jednoduchšia?

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

Jacob’s Ladder / Jákobov rebrík • Alexander Zigo

Jacob's Ladder / Jákobov rebrík

Jákob, nútený odísť z domu, zastihnutý nocou zaspáva s hlavou na kameni. Zjavil sa mu vo sne. Postavený na zemi, s vrcholom v nebesiach. Videl ako po ňom zostupovali a vystupovali Boží poslovia, anjeli.

Predstavený v prvej knihe Mojžišovej, Jákobov rebrík v kresťanskej ikonografii symbolizuje most, nástroj na spojenie ľudí s Bohom.

Jákobov rebrík je názov aj pre vysokonapäťový stúpajúci elektrický oblúk vytvárajúci veľké iskry, ktorých výboj smeruje nahor. Záber na elektrický stĺp a práve zvuk tohto zariadenia sa objavuje /počas stretnutia nadpozemských bytostí rozprávajúcich sa o strete dvoch svetov, pohybe hore a dolu, a o elektrine/ vo filme Twin Peaks: The Missing Pieces (2014) od Davida Lyncha. Práve Lynchova fascinácia elektrinou spolu s pocitmi úcty ktorú ku socialistickej architektúre a elektrickým stĺpom cítim, sa stali inšpiráciou pre túto prácu.

 

Ako by ste si za absencii ľudskej rasy vysvetlili prítomnosť enormných oceľových konštrukcií?

Kde sa tu vzali? Prečo ich je toľko? Boli tu vždy? Kto ich postavil? Slúžili ako odkaz, posolstvo či dokonca modly/objekty náboženských rituálov ku ktorým civilizácia vzhliadala? 

Alebo je odpoveď oveľa jednoduchšia?

Zdieľať

Jacob’s Ladder / Jákobov rebrík • Alexander Zigo

Jacob's Ladder / Jákobov rebrík

Jákob, nútený odísť z domu, zastihnutý nocou zaspáva s hlavou na kameni. Zjavil sa mu vo sne. Postavený na zemi, s vrcholom v nebesiach. Videl ako po ňom zostupovali a vystupovali Boží poslovia, anjeli.

Predstavený v prvej knihe Mojžišovej, Jákobov rebrík v kresťanskej ikonografii symbolizuje most, nástroj na spojenie ľudí s Bohom.

Jákobov rebrík je názov aj pre vysokonapäťový stúpajúci elektrický oblúk vytvárajúci veľké iskry, ktorých výboj smeruje nahor. Záber na elektrický stĺp a práve zvuk tohto zariadenia sa objavuje /počas stretnutia nadpozemských bytostí rozprávajúcich sa o strete dvoch svetov, pohybe hore a dolu, a o elektrine/ vo filme Twin Peaks: The Missing Pieces (2014) od Davida Lyncha. Práve Lynchova fascinácia elektrinou spolu s pocitmi úcty ktorú ku socialistickej architektúre a elektrickým stĺpom cítim, sa stali inšpiráciou pre túto prácu.

 

Ako by ste si za absencii ľudskej rasy vysvetlili prítomnosť enormných oceľových konštrukcií?

Kde sa tu vzali? Prečo ich je toľko? Boli tu vždy? Kto ich postavil? Slúžili ako odkaz, posolstvo či dokonca modly/objekty náboženských rituálov ku ktorým civilizácia vzhliadala? 

Alebo je odpoveď oveľa jednoduchšia?

Zdieľať
Alexander-Zigo-afd4379b

Alexander Zigo

alexanderzigo@gmail.com

0918978640

Alexander-Zigo-afd4379b

Alexander Zigo

alexanderzigo@gmail.com

0918978640

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Intermédiá

Ateliér

Prípravný kurz fotografie

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

Mgr. art. Dominika Jackuliaková

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Intermédiá

Ateliér

Prípravný kurz fotografie

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

Mgr. art. Dominika Jackuliaková

Sleduj nás na Instagrame!

Prihlasovanie prác na akýkoľvek Prieskum je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.