Potreba odrezať si nohy

Potreba odrezať si nohy je krátky scenár, venujúci sa prioritne téme staroby, ale aj vzťahu s vlastným telom, queer skúsenosti, či každodenným bojom so svetom okolo nás.

Text je doplnený ilustráciami, ktoré o daných témach komunikujú explicitnejšie. Sú akýmsi paralelným premýšľaním o rovnakých problémoch, avšak s oveľa väčšou dávkou emócií a hravosti, ktorá je v texte prítomná len sporadicky.

Kniha je finálne situovaná do inštalácie, ktorá by mala v divákovi umocňovať pocity hlavnej postavy. V inštalácii používam stolík, pri ktorom si doma bežne čítam knihy, no tentokrát je kniha umiestnená zospodu. Ak si divák pod stolík ľahne, aby si knižku prečítal, ocitne sa v stiesnenom prostredí akejsi pomyselnej rakvy. Na nej je položený smútočný veniec. Inštaláciu som v domácich podmienkach umiestnila do dvoch prostredí, jedno simuluje atmosféru nemocnice, druhé cintorína.

Alexandra Gašparovičová

2. roč.

Bc.

Ateliér vvv

Intermédiá

alexandra.gasparovic@gmail.com

Ďalšie príspevky študentky*ta

Alexandra Gašparovičová

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?