Přívěsek

Přívěsek
z filigr.drátku s květem a perličkou
z drátku zlaceného
D 60mm

Ilarii Omelchenko

3. roč.

Bc.

Ateliér S+M+L_XL – KOV A ŠPERK

Šperk, Sklo a Keramika

ilarii.omelchenko@gmail.com

Ďalšie príspevky študentky*ta

Ilarii Omelchenko

001-59ecdada

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?