Receptor

Interaktivní instalace Receptor zkoumá problematiku neúplnosti poznání a proces vnímání. Instalaci tvoří nervová síť z optických vláken, jakožto elektrifikovaný vnímající systém, který neustále sbírá informace o svém okolí. Data v reálném čase interpretuje a vrací zpět do prostředí ve zkreslené podobě, s cílem zpochybnit pevnost našich představ. Projekt se zaměřuje na percepční procesy, které utvářejí lidskou zkušenost a zkoumá otázky týkající se vnímání. Instalace umožňuje divákům aktivně se účastnit procesu percepce pomocí interakce s elektronickými komponenty a senzory. Systém zachycuje zvuk, dotek a pohyb a přetváří jednotlivé stimuly do podoby vícekanálového zvuku a světla. Interaktivita umožňuje divákům zasahovat do vrstev dat a podílet se tak na tvorbě výstupů. Výsledné interpretace dat jsou však nepředvídatelné, čímž narušují pevné představy o našem bezprostředním okolím.

Antonín Kindl

4. roč.

Bc.

Medialab*

Vizuálna komunikácia

antonin@kindl.work

Ďalšie príspevky študentky*ta

Antonín Kindl

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?