hybrid~ [musical instrument, MIDI divice]

Inspirací pro vytvoření tohoto nástroje se stala samotná technologie záznamu zvuku. Konečným objektem je tak směs různých zařízení, které jsem byl schopen rozebrat, zkombinovat a využít pro uživatelské rozhraní.

Při hraní je pomocí fotosenzorů čtena zvuková partiruta. Slouží jako systém, který vizuálně reprezentuje to, co by měl stroj hrát. Díky otočnému CD má uživatel plnou kontrolu nad otáčením válce. Rotace partitury je navíc podpořena původním motorkem z CD přehrávače, který zajišťuje otáčení (a přehrávání) i bez zásahu uživatele. Další knoflíky, tlačítka a senzory slouží k nastavení parametrů přehrávaného zvuku.

eng

The sound recording technology itself became the inspiration for the creation of this instrument. The final form is a hybrid of different devices, which I was able to disassemble, combine and use for the user interface.

Musical notation on the cylinder is read by photosensors while playing. It serves as a system which visually represents what the machine should play. Thanks to the rotating CD, the user has full control over the rotation of the cylinder. Musical notation rotation is also supported by the original CD player motor, which ensures rotation (and playback) without user intervention. Additional knobs, buttons and sensors can be used to set the parameters of played sound.

see the whole process at do.medialab

Antonín Kindl

2. roč.

Bc.

MediaLab*

Vizuálna komunikácia

keiaiendiel@icloud.com

Ďalšie príspevky študentky*ta

Antonín Kindl

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?