Skrytý význam

V tejto semestrálnej práci ide o moje vnútorné pocity, zväčša negatívne ktoré sa snažím skryť, potláčať.

Autoportrét (reliéf)  v negatíve ktorý je v podstate skrytý/utajený má značiť vyjadrenie týchto pocitov.

Súvisia s tým aj malé sošky do vrecka ktoré lahko ukryť pred svetom. 

Simona Krabáčová

1. roč.

Bc.

Prípravný kurz sochy

Socha, objekt, inštalácia

simi.krabac@gmail.com

0902494658

Ďalšie príspevky študentky*ta

Simona Krabáčová

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Ďalšie príspevky z katedry

Socha, objekt, inštalácia

Narcis-117d9f9d

Hľadáte niekoho alebo niečo?