“VIERA” • Jakub Ďurian

"VIERA"

„Viera“ Táto práca dokumentuje Vieru ako ma nevedome vedie rôznymi cestičkami po Kremnici. Často sú to chodníky, ktoré sú využívané málo alebo vôbec. Keďže Viera chodí prevažne pešo, pozná aj tie najosobnejšie periférie Kremnice. Projekt zachytáva prevažne jednu trasu z bodu A do B. Preto je zaujímavé sledovať rôznorodosť chodníkov a cestičiek, ktoré na tejto trase zvolila, taktiež oblečenie, ktoré má v daný deň oblečené, ale aj chôdza. Chôdza môže v tomto prípade veľa napovedať napr.­: zaujatosť, zvedavosť ale aj vyčerpanosť. Počas týchto prechádzok má aj viacero prestávok, ktoré využije na vydýchanie, zároveň ale na pokochanie sa Kremnickými výhľadmi. Viera je mi vo viacerých stránkach, ktoré som sa snažil zachytiť, inšpiráciou . V digitálnej forme prezentácie odkazujem na najdôležitejšiu časť procesu a to sledovanie.

Share on facebook
Zdieľať

“VIERA” • Jakub Ďurian

"VIERA"

„Viera“ Táto práca dokumentuje Vieru ako ma nevedome vedie rôznymi cestičkami po Kremnici. Často sú to chodníky, ktoré sú využívané málo alebo vôbec. Keďže Viera chodí prevažne pešo, pozná aj tie najosobnejšie periférie Kremnice. Projekt zachytáva prevažne jednu trasu z bodu A do B. Preto je zaujímavé sledovať rôznorodosť chodníkov a cestičiek, ktoré na tejto trase zvolila, taktiež oblečenie, ktoré má v daný deň oblečené, ale aj chôdza. Chôdza môže v tomto prípade veľa napovedať napr.­: zaujatosť, zvedavosť ale aj vyčerpanosť. Počas týchto prechádzok má aj viacero prestávok, ktoré využije na vydýchanie, zároveň ale na pokochanie sa Kremnickými výhľadmi. Viera je mi vo viacerých stránkach, ktoré som sa snažil zachytiť, inšpiráciou . V digitálnej forme prezentácie odkazujem na najdôležitejšiu časť procesu a to sledovanie.

Share on facebook
Zdieľať

“VIERA” • Jakub Ďurian

"VIERA"

„Viera“ Táto práca dokumentuje Vieru ako ma nevedome vedie rôznymi cestičkami po Kremnici. Často sú to chodníky, ktoré sú využívané málo alebo vôbec. Keďže Viera chodí prevažne pešo, pozná aj tie najosobnejšie periférie Kremnice. Projekt zachytáva prevažne jednu trasu z bodu A do B. Preto je zaujímavé sledovať rôznorodosť chodníkov a cestičiek, ktoré na tejto trase zvolila, taktiež oblečenie, ktoré má v daný deň oblečené, ale aj chôdza. Chôdza môže v tomto prípade veľa napovedať napr.­: zaujatosť, zvedavosť ale aj vyčerpanosť. Počas týchto prechádzok má aj viacero prestávok, ktoré využije na vydýchanie, zároveň ale na pokochanie sa Kremnickými výhľadmi. Viera je mi vo viacerých stránkach, ktoré som sa snažil zachytiť, inšpiráciou . V digitálnej forme prezentácie odkazujem na najdôležitejšiu časť procesu a to sledovanie.

Share on facebook
Zdieľať

Jakub Ďurian

jakub.durian3@gmail.com

0919300025

Jakub Ďurian

jakub.durian3@gmail.com

0919300025

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Intermédiá

Ateliér

Prípravný kurz fotografie

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

Mgr. art. Dominika Jackuliaková

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Intermédiá

Ateliér

Prípravný kurz fotografie

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

Mgr. art. Dominika Jackuliaková