“Aru Aru” • Tsudoi Masuda

Aru Aru

AruAru, 2020
séria digitálnych ilustrácií, A3, tlač na banner

AruAru je slangový výraz pochádzajúci z Japonska, ktorý sa používa na vyjadrenie určitého momentu či situácie, ktorá sa človeku stáva často v bežnom živote. Tento okamih môžeme v preklade jednoducho nazvať aj ako „stáva sa“ .

Ide o sériu digitálnych ilustrácii, v ktorej autorka zachytáva rôznorodé AruAru, z rôzneho uhla pohľadu, či už z perspektívy autorky, ako čašníčky, či ako zákazníčky, ale taktiež situácie, ktoré často zažíva.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

AruAru is a slang term originating in Japan that is used to express a certain moment or situation that often happens to a person in everyday life. In translation, we can simply refer to this moment as “it happens”.

It is a series of digital illustrations in which the author captures the diverse AruAru, from different angles, whether from the author’s perspective, as a waitress or as a customer, and what she often experiences.

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

“Aru Aru” • Tsudoi Masuda

Aru Aru

AruAru, 2020
séria digitálnych ilustrácií, A3, tlač na banner

AruAru je slangový výraz pochádzajúci z Japonska, ktorý sa používa na vyjadrenie určitého momentu či situácie, ktorá sa človeku stáva často v bežnom živote. Tento okamih môžeme v preklade jednoducho nazvať aj ako „stáva sa“ .

Ide o sériu digitálnych ilustrácii, v ktorej autorka zachytáva rôznorodé AruAru, z rôzneho uhla pohľadu, či už z perspektívy autorky, ako čašníčky, či ako zákazníčky, ale taktiež situácie, ktoré často zažíva.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

AruAru is a slang term originating in Japan that is used to express a certain moment or situation that often happens to a person in everyday life. In translation, we can simply refer to this moment as “it happens”.

It is a series of digital illustrations in which the author captures the diverse AruAru, from different angles, whether from the author’s perspective, as a waitress or as a customer, and what she often experiences.

Zdieľať

“Aru Aru” • Tsudoi Masuda

Aru Aru

AruAru, 2020
séria digitálnych ilustrácií, A3, tlač na banner

AruAru je slangový výraz pochádzajúci z Japonska, ktorý sa používa na vyjadrenie určitého momentu či situácie, ktorá sa človeku stáva často v bežnom živote. Tento okamih môžeme v preklade jednoducho nazvať aj ako „stáva sa“ .

Ide o sériu digitálnych ilustrácii, v ktorej autorka zachytáva rôznorodé AruAru, z rôzneho uhla pohľadu, či už z perspektívy autorky, ako čašníčky, či ako zákazníčky, ale taktiež situácie, ktoré často zažíva.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

AruAru is a slang term originating in Japan that is used to express a certain moment or situation that often happens to a person in everyday life. In translation, we can simply refer to this moment as “it happens”.

It is a series of digital illustrations in which the author captures the diverse AruAru, from different angles, whether from the author’s perspective, as a waitress or as a customer, and what she often experiences.

Zdieľať
08.12.2020 (1)-5cfc093f

Tsudoi Masuda

tsudoimasuda@gmail.com

0944459075

08.12.2020 (1)-5cfc093f

Tsudoi Masuda

tsudoimasuda@gmail.com

0944459075

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Intermédiá

Ateliér

Atelier Intermedia

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Mgr.

Vedúci pedagógovia

Jana Kapelová a Nina Vidovencová

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Intermédiá

Ateliér

Atelier Intermedia

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Mgr.

Vedúci pedagógovia

Jana Kapelová a Nina Vidovencová

Sleduj nás na Instagrame!

Prihlasovanie prác na akýkoľvek Prieskum je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.