Aru Aru

AruAru, 2020
séria digitálnych ilustrácií, A3, tlač na banner

AruAru je slangový výraz pochádzajúci z Japonska, ktorý sa používa na vyjadrenie určitého momentu či situácie, ktorá sa človeku stáva často v bežnom živote. Tento okamih môžeme v preklade jednoducho nazvať aj ako „stáva sa“ .

Ide o sériu digitálnych ilustrácii, v ktorej autorka zachytáva rôznorodé AruAru, z rôzneho uhla pohľadu, či už z perspektívy autorky, ako čašníčky, či ako zákazníčky, ale taktiež situácie, ktoré často zažíva.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

AruAru is a slang term originating in Japan that is used to express a certain moment or situation that often happens to a person in everyday life. In translation, we can simply refer to this moment as “it happens”.

It is a series of digital illustrations in which the author captures the diverse AruAru, from different angles, whether from the author’s perspective, as a waitress or as a customer, and what she often experiences.

Tsudoi Masuda

1. roč.

Mgr.

Atelier Intermedia

Intermédiá

tsudoimasuda@gmail.com

0944459075

Ďalšie príspevky študentky*ta

Tsudoi Masuda

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?