https://intermedia.vsvu.sk/wp-content/uploads/2021/06/existencna-kriza-1.mp4?_=1

Existenčná kríza

video, digitálna kresba 26:52min

Dielo reaguje na takzvané písano-nepísané pravidlá, zvyky a konvencie, podľa ktorých sa zväčša správa spoločnosť. Tie sa menia v závislosti od času, miesta, ľudí a situácie. Niektoré z nich ľudia vykonávajú bez toho, aby vedeli dôvod. Autorka ilustruje situácie týkajúce sa bontónu a slušného správania, ktoré zažíva a niekedy aj sama vykonáva.
Tentokrát sa zameriava na situáciu v reštaurácii. Tým, že pochádza z Japonska a časť detstva žila v Čechách, je pre ňu veľa vecí zdrojom nepochopenia, ktoré skúma vo svojich umeleckých projektoch. Zaužívané alebo poslušné správanie, ktoré je pre niekoho prirodzené, je pre autorku otázkou. Pýta sa, či sú tieto pravidlá potrebné, či je ich vykonávanie opodstatnené a zmysluplné. Vo videu vysvetľuje jej nepochopenie a zároveň uvádza pár príkladov z jej kultúr, cez ktoré si zvedomuje nové súvislosti a paradoxy.

 

Tsudoi Masuda

1. roč.

Mgr.

Ateliér intermédií

Intermédiá

tsudoimasuda@gmail.com

0944459075

Ďalšie príspevky študentky*ta

Tsudoi Masuda

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?