Bez názvu • Peter Šulavík

Bez názvu

V mojej semestrálnej práci sa naďalej venujem zobrazovaniu v rámci základného rozdelenia vecí na vertikálne a horizontálne. Tým tak priamejšie nadväzujem na zimný semester minulého roku, kde bol
mojou hlavnou myšlienkou boj tohto vertikálneho (všetkého žijúceho-smrteľného, stojaceho na zemskom povrchu) s horizontálnym (nekonečným, neživým, prírodou, nebom, zemou, vesmírom,
horizontom). Teraz však s výraznejším posunom a pre mňa aj takou celkovou zmenou smerovania/ naladenia sa k životu.

Začiatkom tohto postupného prechodu bola pre mňa zmena techniky. Najprv som sa snažil ďalej pokračovať v rysovaní , dôkladnom a ťažkopádnom šrafovaní mojich čiar, čo ale začalo byť pre mňa
postupne neprirodzené. Minulý rok som hľadal (a potreboval) niečo silné, stabilné a presne vymedzené. Nespoliehať sa len na voľnú kresbu svojej ruky. Teraz som mal potrebu sa uvoľniť a otvoriť
sa väčšiemu priestoru okolo seba, jemnejšie ho vnímať a zachytávať. Tak som intuitívne siahol po štetci a akvarely.

Výraznejšie sa opieram o prírodu. Nechcem ju používať len ako prostriedok a pomôcku na zrkadlenie môjho často premenlivého subjektívneho rozpoloženia. Snažím sa ju (niekedy úspešne, niekedy nie) precítiť, nájsť si v nej svoje miesto a pokúšam sa o akúsi synchronizáciu a čistotu vo vzťahu k nej. Tieto momenty zachytávam voľnejšou formou v podobe pracovného denníka, ktorý podporuje tento celý proces hľadania ako celok. Nevyzdvihuje konkrétne kresby osamote, ako hotové ohraničené diela.

Zobrazujem seba, ako kratšiu vertikálnu čiaru vyrastajúcu zo zemského povrchu dlhých horizontálnych čiar (pripomínajúce roľu s pooranými riadkami) vyčnievajúcu až do neba. Prostredie okolo nej zachytáva atmosféru, ktorú vnímam v mojom okolí, v prírode. Tá je ovplyvňovaná     počasím   a externými prírodnými činiteľmi, ale veľmi často aj mojim subjektívnym naladením skresľujúcim a narúšajúcim tento kontakt. Ten je preto niekedy radostný, čistý, priamy a inokedy zas nejasný, zakalený, akoby prechádza cez rôzne vrstvy a nánosy cez ktoré sa ja (moja čiara) snažím prebojovať.

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

Bez názvu • Peter Šulavík

Bez názvu

V mojej semestrálnej práci sa naďalej venujem zobrazovaniu v rámci základného rozdelenia vecí na vertikálne a horizontálne. Tým tak priamejšie nadväzujem na zimný semester minulého roku, kde bol
mojou hlavnou myšlienkou boj tohto vertikálneho (všetkého žijúceho-smrteľného, stojaceho na zemskom povrchu) s horizontálnym (nekonečným, neživým, prírodou, nebom, zemou, vesmírom,
horizontom). Teraz však s výraznejším posunom a pre mňa aj takou celkovou zmenou smerovania/ naladenia sa k životu.

Začiatkom tohto postupného prechodu bola pre mňa zmena techniky. Najprv som sa snažil ďalej pokračovať v rysovaní , dôkladnom a ťažkopádnom šrafovaní mojich čiar, čo ale začalo byť pre mňa
postupne neprirodzené. Minulý rok som hľadal (a potreboval) niečo silné, stabilné a presne vymedzené. Nespoliehať sa len na voľnú kresbu svojej ruky. Teraz som mal potrebu sa uvoľniť a otvoriť
sa väčšiemu priestoru okolo seba, jemnejšie ho vnímať a zachytávať. Tak som intuitívne siahol po štetci a akvarely.

Výraznejšie sa opieram o prírodu. Nechcem ju používať len ako prostriedok a pomôcku na zrkadlenie môjho často premenlivého subjektívneho rozpoloženia. Snažím sa ju (niekedy úspešne, niekedy nie) precítiť, nájsť si v nej svoje miesto a pokúšam sa o akúsi synchronizáciu a čistotu vo vzťahu k nej. Tieto momenty zachytávam voľnejšou formou v podobe pracovného denníka, ktorý podporuje tento celý proces hľadania ako celok. Nevyzdvihuje konkrétne kresby osamote, ako hotové ohraničené diela.

Zobrazujem seba, ako kratšiu vertikálnu čiaru vyrastajúcu zo zemského povrchu dlhých horizontálnych čiar (pripomínajúce roľu s pooranými riadkami) vyčnievajúcu až do neba. Prostredie okolo nej zachytáva atmosféru, ktorú vnímam v mojom okolí, v prírode. Tá je ovplyvňovaná     počasím   a externými prírodnými činiteľmi, ale veľmi často aj mojim subjektívnym naladením skresľujúcim a narúšajúcim tento kontakt. Ten je preto niekedy radostný, čistý, priamy a inokedy zas nejasný, zakalený, akoby prechádza cez rôzne vrstvy a nánosy cez ktoré sa ja (moja čiara) snažím prebojovať.

Zdieľať

Bez názvu • Peter Šulavík

Bez názvu

V mojej semestrálnej práci sa naďalej venujem zobrazovaniu v rámci základného rozdelenia vecí na vertikálne a horizontálne. Tým tak priamejšie nadväzujem na zimný semester minulého roku, kde bol
mojou hlavnou myšlienkou boj tohto vertikálneho (všetkého žijúceho-smrteľného, stojaceho na zemskom povrchu) s horizontálnym (nekonečným, neživým, prírodou, nebom, zemou, vesmírom,
horizontom). Teraz však s výraznejším posunom a pre mňa aj takou celkovou zmenou smerovania/ naladenia sa k životu.

Začiatkom tohto postupného prechodu bola pre mňa zmena techniky. Najprv som sa snažil ďalej pokračovať v rysovaní , dôkladnom a ťažkopádnom šrafovaní mojich čiar, čo ale začalo byť pre mňa
postupne neprirodzené. Minulý rok som hľadal (a potreboval) niečo silné, stabilné a presne vymedzené. Nespoliehať sa len na voľnú kresbu svojej ruky. Teraz som mal potrebu sa uvoľniť a otvoriť
sa väčšiemu priestoru okolo seba, jemnejšie ho vnímať a zachytávať. Tak som intuitívne siahol po štetci a akvarely.

Výraznejšie sa opieram o prírodu. Nechcem ju používať len ako prostriedok a pomôcku na zrkadlenie môjho často premenlivého subjektívneho rozpoloženia. Snažím sa ju (niekedy úspešne, niekedy nie) precítiť, nájsť si v nej svoje miesto a pokúšam sa o akúsi synchronizáciu a čistotu vo vzťahu k nej. Tieto momenty zachytávam voľnejšou formou v podobe pracovného denníka, ktorý podporuje tento celý proces hľadania ako celok. Nevyzdvihuje konkrétne kresby osamote, ako hotové ohraničené diela.

Zobrazujem seba, ako kratšiu vertikálnu čiaru vyrastajúcu zo zemského povrchu dlhých horizontálnych čiar (pripomínajúce roľu s pooranými riadkami) vyčnievajúcu až do neba. Prostredie okolo nej zachytáva atmosféru, ktorú vnímam v mojom okolí, v prírode. Tá je ovplyvňovaná     počasím   a externými prírodnými činiteľmi, ale veľmi často aj mojim subjektívnym naladením skresľujúcim a narúšajúcim tento kontakt. Ten je preto niekedy radostný, čistý, priamy a inokedy zas nejasný, zakalený, akoby prechádza cez rôzne vrstvy a nánosy cez ktoré sa ja (moja čiara) snažím prebojovať.

Zdieľať
Peter Šulavík-9666b914

Peter Šulavík

sulavikp@gmail.com

0949529360

Peter Šulavík-9666b914

Peter Šulavík

sulavikp@gmail.com

0949529360

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Grafika a iné médiá

Ateliér

Ateliér voľnej grafiky

Ročník štúdia

3.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

prof. Róbert Jančovič, akad. mal., Mgr. art. Ing. arch. Andrea Pézman, ArtD.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Grafika a iné médiá

Ateliér

Ateliér voľnej grafiky

Ročník štúdia

3.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

prof. Róbert Jančovič, akad. mal., Mgr. art. Ing. arch. Andrea Pézman, ArtD.

Hľadáte niečo alebo niekoho?

Sleduj nás na Instagrame!

Prihlasovanie prác na akýkoľvek Prieskum je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.