CULTIVATE • Elizabeth Vargová

CULTIVATE

Spracovanie myšlienky vytvorenia osobitého sakrálneho oltáru. Tento oltár má tunelovú konštrukciu, do ktorej  vie divák nazrieť a obkolesiť sa jednotlivými prvkami. Ako sú napríklad betlehemské hviezdy, tŕňová koruna, blesky, boj dobra so zlom a namnožené štylizované objekty. Obsahuje aj číselnú symboliku ako  svätá trojica, päť Kristových rán, päť kníh, z ktorých sa skladá Mojžišova tóra, islam stojaci na piatich pilieroch, päť pentagramových strán a päť zmyslov človeka.  

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

CULTIVATE • Elizabeth Vargová

CULTIVATE

Spracovanie myšlienky vytvorenia osobitého sakrálneho oltáru. Tento oltár má tunelovú konštrukciu, do ktorej  vie divák nazrieť a obkolesiť sa jednotlivými prvkami. Ako sú napríklad betlehemské hviezdy, tŕňová koruna, blesky, boj dobra so zlom a namnožené štylizované objekty. Obsahuje aj číselnú symboliku ako  svätá trojica, päť Kristových rán, päť kníh, z ktorých sa skladá Mojžišova tóra, islam stojaci na piatich pilieroch, päť pentagramových strán a päť zmyslov človeka.  

Zdieľať

CULTIVATE • Elizabeth Vargová

CULTIVATE

Spracovanie myšlienky vytvorenia osobitého sakrálneho oltáru. Tento oltár má tunelovú konštrukciu, do ktorej  vie divák nazrieť a obkolesiť sa jednotlivými prvkami. Ako sú napríklad betlehemské hviezdy, tŕňová koruna, blesky, boj dobra so zlom a namnožené štylizované objekty. Obsahuje aj číselnú symboliku ako  svätá trojica, päť Kristových rán, päť kníh, z ktorých sa skladá Mojžišova tóra, islam stojaci na piatich pilieroch, päť pentagramových strán a päť zmyslov človeka.  

Zdieľať

Elizabeth Vargová

elizabeth.vargova@gmail.com

0914192609

Elizabeth Vargová

elizabeth.vargova@gmail.com

0914192609

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Grafika a iné médiá

Ateliér

Prípravný kurz grafiky

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

Mgr. art. Robert Makar, ArtD. , Peter Augustovič, akad. mal. ,

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Grafika a iné médiá

Ateliér

Prípravný kurz grafiky

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

Mgr. art. Robert Makar, ArtD. , Peter Augustovič, akad. mal. ,

Hľadáte niečo alebo niekoho?

Sleduj nás na Instagrame!

Prihlasovanie prác na akýkoľvek Prieskum je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.