DRAGONFLY

Mojou myšlienkou bolo vytvoriť architektonický objekt, ktorý by spájal moje dva svety. Starý, v ktorom som doposiaľ žil, a nový, ktorý teraz zažívam. Bojoval som s konštantným rozdeľovaním týchto svetov. No po mnohých pokusoch som našiel medzi nimi konsenzus.
Pokus č. 3 bol vytvorený dokonalou symetriou kvetov hortenzie. Nachádzal som tu avšak veľa problémov, ktorých riešenia ma neuspokojovali. Potreboval som niečo oveľa funkčnejšie, aby zároveň spĺňalo zadanie i môj osobný cieľ.
Tak som sa dostal k pokusu č. 4. Pri rôznych konfiguráciách som rozobral hlavný modul a pretvoril ho na jednoduchší a dynamickejší objekt.
Nebol to samotný tvar čo ma utvrdil, ale spôsob akým som to urobil. Pohyb krídeľ alebo skôr bod pohybu bol momentom, kedy som nevytvoril dizajn obalený architektúrou alebo vice versa. Bola to vzájomná konjukcia, po ktorej som pátral a výhliadková veža “DRAGONFLY” je jej výsledkom.

Sebastián Malcovič

1. roč.

Bc.

Prípravný kurz architektúry

Architektonická tvorba

sebastian.malcovich@gmail.com

Ďalšie príspevky študentky*ta

Sebastián Malcovič

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Ďalšie príspevky z katedry

Architektonická tvorba

9-cefa66c9

Hľadáte niekoho alebo niečo?