Dragonfly•Sebastián Malcovič

DRAGONFLY

Mojou myšlienkou bolo vytvoriť architektonický objekt, ktorý by spájal moje dva svety. Starý, v ktorom som doposiaľ žil, a nový, ktorý teraz zažívam. Bojoval som s konštantným rozdeľovaním týchto svetov. No po mnohých pokusoch som našiel medzi nimi konsenzus.
Pokus č. 3 bol vytvorený dokonalou symetriou kvetov hortenzie. Nachádzal som tu avšak veľa problémov, ktorých riešenia ma neuspokojovali. Potreboval som niečo oveľa funkčnejšie, aby zároveň spĺňalo zadanie i môj osobný cieľ.
Tak som sa dostal k pokusu č. 4. Pri rôznych konfiguráciách som rozobral hlavný modul a pretvoril ho na jednoduchší a dynamickejší objekt.
Nebol to samotný tvar čo ma utvrdil, ale spôsob akým som to urobil. Pohyb krídeľ alebo skôr bod pohybu bol momentom, kedy som nevytvoril dizajn obalený architektúrou alebo vice versa. Bola to vzájomná konjukcia, po ktorej som pátral a výhliadková veža “DRAGONFLY” je jej výsledkom.

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

Dragonfly•Sebastián Malcovič

DRAGONFLY

Mojou myšlienkou bolo vytvoriť architektonický objekt, ktorý by spájal moje dva svety. Starý, v ktorom som doposiaľ žil, a nový, ktorý teraz zažívam. Bojoval som s konštantným rozdeľovaním týchto svetov. No po mnohých pokusoch som našiel medzi nimi konsenzus.
Pokus č. 3 bol vytvorený dokonalou symetriou kvetov hortenzie. Nachádzal som tu avšak veľa problémov, ktorých riešenia ma neuspokojovali. Potreboval som niečo oveľa funkčnejšie, aby zároveň spĺňalo zadanie i môj osobný cieľ.
Tak som sa dostal k pokusu č. 4. Pri rôznych konfiguráciách som rozobral hlavný modul a pretvoril ho na jednoduchší a dynamickejší objekt.
Nebol to samotný tvar čo ma utvrdil, ale spôsob akým som to urobil. Pohyb krídeľ alebo skôr bod pohybu bol momentom, kedy som nevytvoril dizajn obalený architektúrou alebo vice versa. Bola to vzájomná konjukcia, po ktorej som pátral a výhliadková veža “DRAGONFLY” je jej výsledkom.

Zdieľať

Dragonfly•Sebastián Malcovič

DRAGONFLY

Mojou myšlienkou bolo vytvoriť architektonický objekt, ktorý by spájal moje dva svety. Starý, v ktorom som doposiaľ žil, a nový, ktorý teraz zažívam. Bojoval som s konštantným rozdeľovaním týchto svetov. No po mnohých pokusoch som našiel medzi nimi konsenzus.
Pokus č. 3 bol vytvorený dokonalou symetriou kvetov hortenzie. Nachádzal som tu avšak veľa problémov, ktorých riešenia ma neuspokojovali. Potreboval som niečo oveľa funkčnejšie, aby zároveň spĺňalo zadanie i môj osobný cieľ.
Tak som sa dostal k pokusu č. 4. Pri rôznych konfiguráciách som rozobral hlavný modul a pretvoril ho na jednoduchší a dynamickejší objekt.
Nebol to samotný tvar čo ma utvrdil, ale spôsob akým som to urobil. Pohyb krídeľ alebo skôr bod pohybu bol momentom, kedy som nevytvoril dizajn obalený architektúrou alebo vice versa. Bola to vzájomná konjukcia, po ktorej som pátral a výhliadková veža “DRAGONFLY” je jej výsledkom.

Zdieľať

Sebastián Malcovič

sebastian.malcovich@gmail.com

Sebastián Malcovič

sebastian.malcovich@gmail.com

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Architektonická tvorba

Ateliér

Prípravný kurz architektúry

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Bc.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Architektonická tvorba

Ateliér

Prípravný kurz architektúry

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Bc.

Hľadáte niečo alebo niekoho?

Sleduj nás na Instagrame!

Prihlasovanie prác na akýkoľvek Prieskum je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.