Underground research center • Igor Ivanec

Podzemné výskumné centrum

Hlavnou myšlienkou projektu je vytvorenie prostredia pre výskumné centrum v podzemí, ktoré sa zaoberá skúmaním vplyvu podzemných priestorov na ľudský organizmus. Koncept tvaru centra je odvodený zo štruktúr opálu a využíva modernú technológiu vrtov a prefabrikátov na jeho realizáciu v danej oblasti. Navrhovaný komplex využíva a testuje vplyv prostredia podzemia a jeho účinkov na ľudský organizmus a dopĺňa chýbajúce dáta z realizovaných výskumov. Koncept tvorí autonómny objekt s možnosťami skladobnej konfigurácie priestorov podľa výskumu a je situovaný vo vstupnej časti bane z hľadiska komunikácie a zásobovania. Primárny výskum subjektov prebieha v baniach, takže zásah do nich je minimálny, ale sú plne využívané podľa rozsahu a typu výskumnej fázy.
Novovzniknuté výskumné centrum bude poskytovať rozsiahlejšie údaje pre medicínske inštitúcie, pretože nič také neexistuje a všetky súčasné výskumy sú zatiaľ len v prvotnej fáze skúmania. Dodnes nepoznáme to, či sú účinky podzemných priestorov, vrátane chladných priestorov prospešné, alebo škodlivé pre ľudský organizmus. Do tejto kategórie zaraďujeme aj terapie spojené s aklimatizáciou subjektov v podzemných priestoroch, no kvôli chýbajúcim údajom ich klasifikujeme ako alternatívnu medicínu bez preukázateľne overených účinkov. Toto centrum tak poskytne dôležitú platformu pre podrobnejší medicínsky výskum v oblasti.

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

Underground research center • Igor Ivanec

Podzemné výskumné centrum

Hlavnou myšlienkou projektu je vytvorenie prostredia pre výskumné centrum v podzemí, ktoré sa zaoberá skúmaním vplyvu podzemných priestorov na ľudský organizmus. Koncept tvaru centra je odvodený zo štruktúr opálu a využíva modernú technológiu vrtov a prefabrikátov na jeho realizáciu v danej oblasti. Navrhovaný komplex využíva a testuje vplyv prostredia podzemia a jeho účinkov na ľudský organizmus a dopĺňa chýbajúce dáta z realizovaných výskumov. Koncept tvorí autonómny objekt s možnosťami skladobnej konfigurácie priestorov podľa výskumu a je situovaný vo vstupnej časti bane z hľadiska komunikácie a zásobovania. Primárny výskum subjektov prebieha v baniach, takže zásah do nich je minimálny, ale sú plne využívané podľa rozsahu a typu výskumnej fázy.
Novovzniknuté výskumné centrum bude poskytovať rozsiahlejšie údaje pre medicínske inštitúcie, pretože nič také neexistuje a všetky súčasné výskumy sú zatiaľ len v prvotnej fáze skúmania. Dodnes nepoznáme to, či sú účinky podzemných priestorov, vrátane chladných priestorov prospešné, alebo škodlivé pre ľudský organizmus. Do tejto kategórie zaraďujeme aj terapie spojené s aklimatizáciou subjektov v podzemných priestoroch, no kvôli chýbajúcim údajom ich klasifikujeme ako alternatívnu medicínu bez preukázateľne overených účinkov. Toto centrum tak poskytne dôležitú platformu pre podrobnejší medicínsky výskum v oblasti.

Zdieľať

Underground research center • Igor Ivanec

Podzemné výskumné centrum

Hlavnou myšlienkou projektu je vytvorenie prostredia pre výskumné centrum v podzemí, ktoré sa zaoberá skúmaním vplyvu podzemných priestorov na ľudský organizmus. Koncept tvaru centra je odvodený zo štruktúr opálu a využíva modernú technológiu vrtov a prefabrikátov na jeho realizáciu v danej oblasti. Navrhovaný komplex využíva a testuje vplyv prostredia podzemia a jeho účinkov na ľudský organizmus a dopĺňa chýbajúce dáta z realizovaných výskumov. Koncept tvorí autonómny objekt s možnosťami skladobnej konfigurácie priestorov podľa výskumu a je situovaný vo vstupnej časti bane z hľadiska komunikácie a zásobovania. Primárny výskum subjektov prebieha v baniach, takže zásah do nich je minimálny, ale sú plne využívané podľa rozsahu a typu výskumnej fázy.
Novovzniknuté výskumné centrum bude poskytovať rozsiahlejšie údaje pre medicínske inštitúcie, pretože nič také neexistuje a všetky súčasné výskumy sú zatiaľ len v prvotnej fáze skúmania. Dodnes nepoznáme to, či sú účinky podzemných priestorov, vrátane chladných priestorov prospešné, alebo škodlivé pre ľudský organizmus. Do tejto kategórie zaraďujeme aj terapie spojené s aklimatizáciou subjektov v podzemných priestoroch, no kvôli chýbajúcim údajom ich klasifikujeme ako alternatívnu medicínu bez preukázateľne overených účinkov. Toto centrum tak poskytne dôležitú platformu pre podrobnejší medicínsky výskum v oblasti.

Zdieľať

Igor Ivanec

igorivanecarchitecture@gmail.com

Igor Ivanec

igorivanecarchitecture@gmail.com

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Architektonická tvorba

Ateliér

Virtuálne štúdio

Ročník štúdia

4.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

prof. Ing. Mgr. Petr Hájek, akad. arch. ; odborný asistent Mgr art. Patrik Olejňák

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Architektonická tvorba

Ateliér

Virtuálne štúdio

Ročník štúdia

4.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

prof. Ing. Mgr. Petr Hájek, akad. arch. ; odborný asistent Mgr art. Patrik Olejňák

Sleduj nás na Instagrame!

Prihlasovanie prác na akýkoľvek Prieskum je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.