T.Train station • Igor Ivanec

T.Train station

ENG

The main idea of the project on the topic of railways is to use the railways to bring something to Slovakia that it does not have. The proposed high-speed rail connection directly connects Slovakia with the nearest seaside destination Trieste in Italy. This transport connection thus makes it possible to reach this distance in less than one and a half hour. The main route is connected by big cities such as Vienna, Budapest, Graz and Ljubljana – the cities of the countries through which this route passes. The architectural task was to design the places and typology of stations at point A and B. In Slovakia, trains starts its journey in the Petržalka station and on the Italian side I rebuilt an unused railway 3.5 km from the sea, located right next to the freight station, which I returned to its original purpose. The station program is designed in railway wagons located directly on the railway line and includes administration, warehouses, waiting rooms, and toilets. The platforms are connected by an overpass. The roof of the station is fully covered with solar panels, which creates a digital environment inside the station using displays and also provides power of the station with a sustainable source of energy drawn from the sunlight.

SK

Hlavnou myšlienkou projektu na tému železnice je využiť železnicu tak, aby priniesla Slovensku niečo, čo nemá. Navrhované vysokorýchlostné železničné spojenie priamo spája Slovensko s najbližšou prímorskou destináciou Terst v Taliansku. Toto dopravné spojenie tak umožňuje dosiahnuť túto vzdialenosť za menej ako jeden a pol hodiny. Na hlavnú trasu sa pripájajú veľkomestá ako sú Viedeň, Budapešť, Graz a Ľubľana, teda mestá krajín cez ktoré táto trasa prechádza. Architektonickým zadaním bolo navrhnúť miesta a typológiu staníc v bodoch A a B. Na Slovensku sa vlaky napájajú na petržalskú stanicu a na strane Talianska som prerobil nepoužívanú železnicu vzdialenú 3,5 km od mora, situovanú hneď vedľa nákladnej stanice, ktorej som vrátil pôvodný účel. Program stanice je navrhnutý v modulárnych železničných vagónoch umiestnených priamo na železničnej trati a zahŕňa administratívu, sklady, čakárne, a toalety. Platformy sú spojené nadchodom. Strecha stanice je plne pokrytá solárnymi panelmi, čo umožňuje vytvárať digitálne prostredie vo vnútri stanice pomocou displejov a taktiež napájať chod stanice udržateľným zdrojom energie čerpanej zo slnečného žiarenia.

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

T.Train station • Igor Ivanec

T.Train station

ENG

The main idea of the project on the topic of railways is to use the railways to bring something to Slovakia that it does not have. The proposed high-speed rail connection directly connects Slovakia with the nearest seaside destination Trieste in Italy. This transport connection thus makes it possible to reach this distance in less than one and a half hour. The main route is connected by big cities such as Vienna, Budapest, Graz and Ljubljana – the cities of the countries through which this route passes. The architectural task was to design the places and typology of stations at point A and B. In Slovakia, trains starts its journey in the Petržalka station and on the Italian side I rebuilt an unused railway 3.5 km from the sea, located right next to the freight station, which I returned to its original purpose. The station program is designed in railway wagons located directly on the railway line and includes administration, warehouses, waiting rooms, and toilets. The platforms are connected by an overpass. The roof of the station is fully covered with solar panels, which creates a digital environment inside the station using displays and also provides power of the station with a sustainable source of energy drawn from the sunlight.

SK

Hlavnou myšlienkou projektu na tému železnice je využiť železnicu tak, aby priniesla Slovensku niečo, čo nemá. Navrhované vysokorýchlostné železničné spojenie priamo spája Slovensko s najbližšou prímorskou destináciou Terst v Taliansku. Toto dopravné spojenie tak umožňuje dosiahnuť túto vzdialenosť za menej ako jeden a pol hodiny. Na hlavnú trasu sa pripájajú veľkomestá ako sú Viedeň, Budapešť, Graz a Ľubľana, teda mestá krajín cez ktoré táto trasa prechádza. Architektonickým zadaním bolo navrhnúť miesta a typológiu staníc v bodoch A a B. Na Slovensku sa vlaky napájajú na petržalskú stanicu a na strane Talianska som prerobil nepoužívanú železnicu vzdialenú 3,5 km od mora, situovanú hneď vedľa nákladnej stanice, ktorej som vrátil pôvodný účel. Program stanice je navrhnutý v modulárnych železničných vagónoch umiestnených priamo na železničnej trati a zahŕňa administratívu, sklady, čakárne, a toalety. Platformy sú spojené nadchodom. Strecha stanice je plne pokrytá solárnymi panelmi, čo umožňuje vytvárať digitálne prostredie vo vnútri stanice pomocou displejov a taktiež napájať chod stanice udržateľným zdrojom energie čerpanej zo slnečného žiarenia.

Zdieľať

T.Train station • Igor Ivanec

T.Train station

ENG

The main idea of the project on the topic of railways is to use the railways to bring something to Slovakia that it does not have. The proposed high-speed rail connection directly connects Slovakia with the nearest seaside destination Trieste in Italy. This transport connection thus makes it possible to reach this distance in less than one and a half hour. The main route is connected by big cities such as Vienna, Budapest, Graz and Ljubljana – the cities of the countries through which this route passes. The architectural task was to design the places and typology of stations at point A and B. In Slovakia, trains starts its journey in the Petržalka station and on the Italian side I rebuilt an unused railway 3.5 km from the sea, located right next to the freight station, which I returned to its original purpose. The station program is designed in railway wagons located directly on the railway line and includes administration, warehouses, waiting rooms, and toilets. The platforms are connected by an overpass. The roof of the station is fully covered with solar panels, which creates a digital environment inside the station using displays and also provides power of the station with a sustainable source of energy drawn from the sunlight.

SK

Hlavnou myšlienkou projektu na tému železnice je využiť železnicu tak, aby priniesla Slovensku niečo, čo nemá. Navrhované vysokorýchlostné železničné spojenie priamo spája Slovensko s najbližšou prímorskou destináciou Terst v Taliansku. Toto dopravné spojenie tak umožňuje dosiahnuť túto vzdialenosť za menej ako jeden a pol hodiny. Na hlavnú trasu sa pripájajú veľkomestá ako sú Viedeň, Budapešť, Graz a Ľubľana, teda mestá krajín cez ktoré táto trasa prechádza. Architektonickým zadaním bolo navrhnúť miesta a typológiu staníc v bodoch A a B. Na Slovensku sa vlaky napájajú na petržalskú stanicu a na strane Talianska som prerobil nepoužívanú železnicu vzdialenú 3,5 km od mora, situovanú hneď vedľa nákladnej stanice, ktorej som vrátil pôvodný účel. Program stanice je navrhnutý v modulárnych železničných vagónoch umiestnených priamo na železničnej trati a zahŕňa administratívu, sklady, čakárne, a toalety. Platformy sú spojené nadchodom. Strecha stanice je plne pokrytá solárnymi panelmi, čo umožňuje vytvárať digitálne prostredie vo vnútri stanice pomocou displejov a taktiež napájať chod stanice udržateľným zdrojom energie čerpanej zo slnečného žiarenia.

Zdieľať
Igor-Ivanec-c31aa34f

Igor Ivanec

igorivanecarchitecture@gmail.com

Igor-Ivanec-c31aa34f

Igor Ivanec

igorivanecarchitecture@gmail.com

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Architektonická tvorba

Ateliér

Virtuálne štúdio

Ročník štúdia

3.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

prof. Ing. Mgr. akad. Arch. Petr Hájek, Mag. arch. Kristína G. Rypáková, ArtD.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Architektonická tvorba

Ateliér

Virtuálne štúdio

Ročník štúdia

3.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

prof. Ing. Mgr. akad. Arch. Petr Hájek, Mag. arch. Kristína G. Rypáková, ArtD.

Sleduj nás na Instagrame!

Prihlasovanie prác na akýkoľvek Prieskum je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.