KAMEŇ • JAKUB ČIŽMÁRIK

KAMEŇ

Návrh bol inšpirovaný tvarom kameňa ktorý som objavil pri prechádzaním sa lesíkom. Myšlienkou bolo vytvoriť priestor na ukrytie sa v prírode tak aby splýval a zapadol do priestoru. Páči sa mi, keď ostáva zachovaný jeho pôvodný charakter, keď sa mu akoby rozumie, a prepája sa s novými konceptami. Potom môže mať veľa možností. Nielen pre ľudí, aby sa cítili voľne, našli svoje komfortné miesto, v ktorom sa cítia dobre, ale aj pre všetko ostatné (príroda). Moje východisko bola kocka, ktorú som formoval do tvaru kameňa zrezávaním hrán. Kladiem dôraz na zadefinovanie priestoru a jeho ohraničenie, ako aj na zadefinovanie trasy po ktorej sa v danom priestore pohybuje človek.

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

KAMEŇ • JAKUB ČIŽMÁRIK

KAMEŇ

Návrh bol inšpirovaný tvarom kameňa ktorý som objavil pri prechádzaním sa lesíkom. Myšlienkou bolo vytvoriť priestor na ukrytie sa v prírode tak aby splýval a zapadol do priestoru. Páči sa mi, keď ostáva zachovaný jeho pôvodný charakter, keď sa mu akoby rozumie, a prepája sa s novými konceptami. Potom môže mať veľa možností. Nielen pre ľudí, aby sa cítili voľne, našli svoje komfortné miesto, v ktorom sa cítia dobre, ale aj pre všetko ostatné (príroda). Moje východisko bola kocka, ktorú som formoval do tvaru kameňa zrezávaním hrán. Kladiem dôraz na zadefinovanie priestoru a jeho ohraničenie, ako aj na zadefinovanie trasy po ktorej sa v danom priestore pohybuje človek.

Zdieľať

KAMEŇ • JAKUB ČIŽMÁRIK

KAMEŇ

Návrh bol inšpirovaný tvarom kameňa ktorý som objavil pri prechádzaním sa lesíkom. Myšlienkou bolo vytvoriť priestor na ukrytie sa v prírode tak aby splýval a zapadol do priestoru. Páči sa mi, keď ostáva zachovaný jeho pôvodný charakter, keď sa mu akoby rozumie, a prepája sa s novými konceptami. Potom môže mať veľa možností. Nielen pre ľudí, aby sa cítili voľne, našli svoje komfortné miesto, v ktorom sa cítia dobre, ale aj pre všetko ostatné (príroda). Moje východisko bola kocka, ktorú som formoval do tvaru kameňa zrezávaním hrán. Kladiem dôraz na zadefinovanie priestoru a jeho ohraničenie, ako aj na zadefinovanie trasy po ktorej sa v danom priestore pohybuje človek.

Zdieľať

Jakub Čižmárik

cizmarik.jakub1@gmail.com

Jakub Čižmárik

cizmarik.jakub1@gmail.com

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Architektonická tvorba

Ateliér

Prípravný kurz architektúry

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

Ing. arch. Zoltán Holocsy, PhD.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Architektonická tvorba

Ateliér

Prípravný kurz architektúry

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

Ing. arch. Zoltán Holocsy, PhD.