Apropriácia obrazu -"Infantile"

“Apropriácia obrazu” – Infantile je názvom prác, ktoré by som radšej definovala pojmom “výskum.” Jeho počiatky sa nachádzajú aj v mojich počiatkoch, a to kresbách z detstva, práve tie som sa rozhodla narušiť svojím “ dospeláckym okom.” Vybrala som ich z papiera, po presúvala po dimenziách digitálnych médií až, kým som nedospela k tomu, že sa z kresby stal znak a zo znaku symbol, vtedy nabral môj “výskum” svoj smer. Aký má znak a symbol vzťah s tým, čo tvoríme od detstva? Majú reálnu hodnotu? Toto sú niektoré z otázok, ktoré si kladiem a ktoré sa stávajú živnou pôdou mojich umeleckých interpretácií. Práce sú subjektívnym komentárom na niekoľko psychologických téz Carla Gustáva Junga jeho žiakov.

Sarah Camilla Pekarčíková

4. roč.

Bc.

Ateliér ilustrácie a grafiky

Grafika a iné médiá

sarahamourcamilla@gmail.com

0903540412

Ďalšie príspevky študentky*ta

Sarah Camilla Pekarčíková

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Ďalšie príspevky z katedry

Grafika a iné médiá

Saturejka-Demotivacny-kalendar5-dbc7ffe3

Hľadáte niekoho alebo niečo?