Apropriácia obrazu -“Infantile” • Sarah Camilla Pekarčíková

Apropriácia obrazu -"Infantile"

“Apropriácia obrazu” – Infantile je názvom prác, ktoré by som radšej definovala pojmom “výskum.” Jeho počiatky sa nachádzajú aj v mojich počiatkoch, a to kresbách z detstva, práve tie som sa rozhodla narušiť svojím “ dospeláckym okom.” Vybrala som ich z papiera, po presúvala po dimenziách digitálnych médií až, kým som nedospela k tomu, že sa z kresby stal znak a zo znaku symbol, vtedy nabral môj “výskum” svoj smer. Aký má znak a symbol vzťah s tým, čo tvoríme od detstva? Majú reálnu hodnotu? Toto sú niektoré z otázok, ktoré si kladiem a ktoré sa stávajú živnou pôdou mojich umeleckých interpretácií. Práce sú subjektívnym komentárom na niekoľko psychologických téz Carla Gustáva Junga jeho žiakov.

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

Apropriácia obrazu -“Infantile” • Sarah Camilla Pekarčíková

Apropriácia obrazu -"Infantile"

“Apropriácia obrazu” – Infantile je názvom prác, ktoré by som radšej definovala pojmom “výskum.” Jeho počiatky sa nachádzajú aj v mojich počiatkoch, a to kresbách z detstva, práve tie som sa rozhodla narušiť svojím “ dospeláckym okom.” Vybrala som ich z papiera, po presúvala po dimenziách digitálnych médií až, kým som nedospela k tomu, že sa z kresby stal znak a zo znaku symbol, vtedy nabral môj “výskum” svoj smer. Aký má znak a symbol vzťah s tým, čo tvoríme od detstva? Majú reálnu hodnotu? Toto sú niektoré z otázok, ktoré si kladiem a ktoré sa stávajú živnou pôdou mojich umeleckých interpretácií. Práce sú subjektívnym komentárom na niekoľko psychologických téz Carla Gustáva Junga jeho žiakov.

Zdieľať

Apropriácia obrazu -“Infantile” • Sarah Camilla Pekarčíková

Apropriácia obrazu -"Infantile"

“Apropriácia obrazu” – Infantile je názvom prác, ktoré by som radšej definovala pojmom “výskum.” Jeho počiatky sa nachádzajú aj v mojich počiatkoch, a to kresbách z detstva, práve tie som sa rozhodla narušiť svojím “ dospeláckym okom.” Vybrala som ich z papiera, po presúvala po dimenziách digitálnych médií až, kým som nedospela k tomu, že sa z kresby stal znak a zo znaku symbol, vtedy nabral môj “výskum” svoj smer. Aký má znak a symbol vzťah s tým, čo tvoríme od detstva? Majú reálnu hodnotu? Toto sú niektoré z otázok, ktoré si kladiem a ktoré sa stávajú živnou pôdou mojich umeleckých interpretácií. Práce sú subjektívnym komentárom na niekoľko psychologických téz Carla Gustáva Junga jeho žiakov.

Zdieľať

Sarah Camilla Pekarčíková

sarahamourcamilla@gmail.com

0903540412

Sarah Camilla Pekarčíková

sarahamourcamilla@gmail.com

0903540412

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Grafika a iné médiá

Ateliér

Ateliér ilustrácie a grafiky

Ročník štúdia

4.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

Ľuboslav Paľo

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Grafika a iné médiá

Ateliér

Ateliér ilustrácie a grafiky

Ročník štúdia

4.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

Ľuboslav Paľo

Prihlasovanie prác je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.