------

Ručne slučkovaný (punch-needle) gobelín/koberec.

formát 190cm x 80cm

Dielo znázorňujúce spracovanie ovčej vlny. Forma zobrazenia procesu v pásoch je prevzatá z vyjadrovacích prostriedkov starovekých reliéfov. Čítaním gobelínu z ľava do prava sa divák nedozvedá len o príbehu vlny, ale nachádza v ňom aj príbehy ovečiek zo sadu, kde sa autorka s celou témou oboznamovala vlastným prežitkom a rozhodla sa svoje poznatky zdeliť  touto formou.

 

Hand-made rug/tapestry (punch needle technique)

size 190cm x 80cm

This artwork illustrates sheep wool processing . The form of visual display in strips is taken from ancient relief and its means of expression. By reading the tapestry from left to right the viewer will learn about the story of sheep wool as well as about stories of the life of sheep living in the orchard, where the author got a closer look at the whole topic she later decided to share with a wider range of audience

Katarína Končová

1. roč.

Mgr.

Ateliér ilustrácie a grafiky

Grafika a iné médiá

koncovak@gmail.com

0948654002

Ďalšie príspevky študentky*ta

Katarína Končová

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Ďalšie príspevky z katedry

Grafika a iné médiá

Saturejka-Demotivacny-kalendar5-dbc7ffe3

Hľadáte niekoho alebo niečo?