New document

Bakalárska práca nesie názov Nový dokument. Jej zámerom je prostredníctvom analógovej fotografie vizualizovať opakované vzorce v myslení, rozhodovaní, odhadoch, spomienkach, zapamätávaní a ďalších myšlienkových procesoch. Kognitívne skreslenia ma inšpirovali skúmať ľudí zvnútra, ale aj navonok a preniesť tieto skúsenosti do fotografií, ktoré sú zhmotnené vo fotografickom zine. V tejto práci sa zameriavam (nie len) na inscenáciu a ilustráciu v zobrazovaní a chápaní portrétnej fotografie. Používam analógový fotoaparát, ktorým zachytávam prevažne ľudí od 18 do 35 rokov v rôznych prostrediach, v interiéri ale aj v exteriéri. Vo svojej bakalárskej práci som si zvedomila, že vizuálna forma je pre mňa dôležitejšia ako obsah. Neinklinujem k témam s hlbokým obsahom, no nechávam si dvere otvorené do budúcich fotoprojektov s dôrazom na vlastný fotografický jazyk.

Daniela Dolinská

4. roč.

Bc.

Ateliér Intermédií

Intermédiá

daniela.dolinska8@gmail.com

0948064959

Ďalšie príspevky študentky*ta

Daniela Dolinská

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?