Okovy

Prácou okovy som sa snažila vyjadriť svoj osobný pocit ťažoby a skľúčenosti.  Ide teda o variabilné náramky ktoré sa ľahkým ohybom a prevlečením cez seba z plošnej formy stávajú putá-okovy

Elisabeth Nagyová

2. roč.

Bc.

Ateliér S+M+L_XL - Kov a Šperk

Socha, objekt, inštalácia

nagyova.elisabeth@gmail.com

Ďalšie príspevky študentky*ta

Elisabeth Nagyová

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?