„To, čo nás spája...

…je silnejšie a väčšie ako to, čo nás delí.“

je celé dokončienie názvu mojej semestrálnej práce na tému Arttitúda. Nezaoberala som sa postojom fyzickým, ale intelektuálnym. Postoj je stanovisko, ktoré človek zaujal. Prejavuje sa pripravenosťou plniť určité úlohy a ciele. Postoj, v ktorom prevláda predstava o niečom, sa nazýva názor. Chcela by som nadhodiť tému alebo slovo, ktoré musí človek alebo teda by mohol chcieť spracovať zaujať k tomu/k nej postoj. Otvoriť diskusiu, chcieť nadviazať dialóg skrz to, čo vytvorím. Skrz to, čo bude nositeľ nosiť na sebe a bude to vzbudzovať u ľudí diskurz. Nebude podstatné možno to ako to bude vyzerať, ale bude podstatou podstata obsahu. Bude podstatný rozhovor. Interakcia. Umožniť ľudom otvorene komunikovať, či už to bude komunikácia len nejaká v človeku v sebe samom alebo to bude jeden veľmi príjemný dialóg, kde sa človeku umožní verbálne jasne sa vyjadriť. O tom by to celé malo byť, o názore a rozprúdení
debaty. Bude to len podnet. Abstrakcia a zároveň veľký realizmus. Lebo o tom je téma aktuálnej doby názor na názor a každý si ide svoj vlastný názor a nikto sa tu poriadne nepočúva. Otvoriť verejnú debatu, nebáť sa komunikovať, naučiť sa počúvať druhého človeka, vedieť ho tolerovať.  Vedieť počúvať názory, vedieť vypočuť aj názor, s ktorým nesúhlasím.
Vedieť sa podeliť a vedieť nájsť spoločnú cestu i v tej rôznosti. Vedieť nájsť spojenie. Čím väčšia rôznosť názorov, tým plodnejšia, obohacujúcejšia , farebnejšia , kvalitnejšia, pestrejšia a lepšia debata. Zasadnúť sa okrúhly stôl a nachádzať spoločné, nachádzať ľudskosť, nachádzať spojitosť a nachádzať jednotu. V jednotlivých šperkoch som znázorňovala rôznosť komunikácie s ľudmi. Niekedy veľmi stručná a prísna, inokedy zase veľmi spontánna a uvoľnená. Každý jeden šperk má okrúhly tvar, pretože okrúhly tvar je krásny, ničím nerušný a povedzme – dokonalý. Také malé stoly. 

Hľadať tam to, čo nás spája a nie to, čo nás delí.

Lebo to, čo nás spája je silnejšie a väčšie ako to, čo nás delí.  -Živé Kvety 

 

 

Materiály: meď, patina, jemné tenké medené lanká, drevo  a mosadz. 

Klára Chytilová

3. roč.

Bc.

Ateliér S+M+L_XL – KOV A ŠPERK

Šperk, Sklo a Keramika

cytilov@gmail.com

421915978363

Ďalšie príspevky študentky*ta

Klára Chytilová

zzzzzzzzzzzzttttttttttttttt-d1a897b6

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?