Tieň

Témou mojej semestrálnej práce je tieň- miesto, kam nedopadá svetlo, obraz vrhnutý osvetleným telesom. O tiene sa zaujímam pre ich tvar, kvôli spôsobu akým zasahujú do priestoru, v ktorom sa objavujú. Často krát sú oproti predmetu, ktorý ich odrazil deformované a neurčité. Predstavujú akési pokrivené verzie, ktoré svojou tmavosťou môžu predznamenávať určité nebezpečenstvo.  Pre mňa však tieň predstavuje skôr niečo tajomné, celistvo elegantné. Na miestach, kde sa tieň zjaví prináša kontrast, ktorý akoby vypĺňal priestor novou realitou a vedno s okolitými predmetmi tak spoluvytváral zaujímavé geometrické kompozície priamo pre očami. Pozorujúc podmienky jeho vzniku, zániku, jeho pôsobenia aj vplyvu naň, sa ponáram do seba a podobne ako je tieň zbavený nadbytočných detailov sa i ja snažím pri práci s ním očisťovať (sa) a sústrediť.

Pri tvorbe som vychádzala zo snímok týchto miest s tieňom, ktoré som si odfotila mobilom. Následne som motív v rôznej miere zoštylizovala a preniesla do techník, ktoré tiež prispeli k posunu motívu. Využívala som frotáž, sprejovanie cez šablónu, koláž a kresbu.   Frotážou som zachytávala rozmanité povrchy, ktoré poskytli rozličnú zrnitosť, textúru a za použitia kresliacich pomôcok aj rôzne odtiene sivej. Práve vďaka tomuto odstupňovaniu som mohla zaznamenať okrem jednotlivého tieňa aj tie viacnásobné, ktoré vznikli vďaka viacerým svetelným zdrojom. Sýtu čiernu a odtiene tmavšej šedej som vytvorila sprejom, ktorý som striekala cez šablónu. Taktiež prostredníctvom spreja vznikala štruktúra a šum.

Môj výber obsahuje okrem výtvorov na obyčajnom, či baliacom papieri aj práce vytvorené na tmavých podkladoch, z ktorých časť som si vytvorila sama experimentovaním, odtláčaním a sprejom. Kreslením bielou som sa v tej istej téme a rovnakým technickým postupom sústredila na prechod z tmavých tvarov do svetla, čo pokladám za posun, ktorý priniesol iný, možno optimistickejší uhol pohľadu na tému tieň.

 

Daniela Havrlentová

3. roč.

Bc.

Ateliér voľnej grafiky

Grafika a iné médiá

dadus.dada.11@gmail.com

Ďalšie príspevky študentky*ta

Daniela Havrlentová

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?