3153

Štylizovaný obraz deformácie pri prenose informácií/myšlienok, inštalácia zobrazuje jednotlivé iterácie.

Video obsahuje 3153 frameov.

Jakub Čulák

4. roč.

Bc.

Ateliér „Aj plochá socha” S.O.S (sochy objektívne subjektívne)

Socha, objekt, inštalácia

horcobuchy@gmail.com

Ďalšie príspevky študentky*ta

Jakub Čulák

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Ďalšie príspevky z katedry

Socha, objekt, inštalácia

Inst-a79a9b2e

Hľadáte niekoho alebo niečo?