Rodostrom • Mária Tóthová

Rodostrom

„Rodostrom“

Spomínam si na detstvo s rodičmi pri včelách, naše bezpečné väzby, vôňu leta – poézia. Fascinuje ma, ako včelie rodiny fungujú na tom istom princípe od nepamäti. Šesťuholníky skladajú vedľa seba bez medzier, čím úplne vyplnia rovinu. Ak však chýba kráľovná, rovnováha sa naruší a rodina prestane plniť funkciu. Nejde o inštinkt, ale o zdedenú pečať. Rodostrom z plástov a vosku naznačuje často až dramatické osudy našich predkov. Prepojenia s minulosťou však nie sú lineárne, stúpajú špirálovito hore akoby sa omladzujú, očisťujú, podobnosť čŕt je zrejmá. To sme my. V ktorejkoľvek časti špirály sa ocitneme, sú v nás aj kúsky z minulosti. Napriek nedokonalému vzorcu stále tvoríme nové rodiny, v snahe o vytvorenie dokonalého „šesťuholníka“.

Mária Tóthová

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

Rodostrom • Mária Tóthová

Rodostrom

„Rodostrom“

Spomínam si na detstvo s rodičmi pri včelách, naše bezpečné väzby, vôňu leta – poézia. Fascinuje ma, ako včelie rodiny fungujú na tom istom princípe od nepamäti. Šesťuholníky skladajú vedľa seba bez medzier, čím úplne vyplnia rovinu. Ak však chýba kráľovná, rovnováha sa naruší a rodina prestane plniť funkciu. Nejde o inštinkt, ale o zdedenú pečať. Rodostrom z plástov a vosku naznačuje často až dramatické osudy našich predkov. Prepojenia s minulosťou však nie sú lineárne, stúpajú špirálovito hore akoby sa omladzujú, očisťujú, podobnosť čŕt je zrejmá. To sme my. V ktorejkoľvek časti špirály sa ocitneme, sú v nás aj kúsky z minulosti. Napriek nedokonalému vzorcu stále tvoríme nové rodiny, v snahe o vytvorenie dokonalého „šesťuholníka“.

Mária Tóthová

Zdieľať

Rodostrom • Mária Tóthová

Rodostrom

„Rodostrom“

Spomínam si na detstvo s rodičmi pri včelách, naše bezpečné väzby, vôňu leta – poézia. Fascinuje ma, ako včelie rodiny fungujú na tom istom princípe od nepamäti. Šesťuholníky skladajú vedľa seba bez medzier, čím úplne vyplnia rovinu. Ak však chýba kráľovná, rovnováha sa naruší a rodina prestane plniť funkciu. Nejde o inštinkt, ale o zdedenú pečať. Rodostrom z plástov a vosku naznačuje často až dramatické osudy našich predkov. Prepojenia s minulosťou však nie sú lineárne, stúpajú špirálovito hore akoby sa omladzujú, očisťujú, podobnosť čŕt je zrejmá. To sme my. V ktorejkoľvek časti špirály sa ocitneme, sú v nás aj kúsky z minulosti. Napriek nedokonalému vzorcu stále tvoríme nové rodiny, v snahe o vytvorenie dokonalého „šesťuholníka“.

Mária Tóthová

Zdieľať

Mária Tóthová

maria.habitatio@gmail.com

0917289290

Mária Tóthová

maria.habitatio@gmail.com

0917289290

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Socha, objekt, inštalácia

Ateliér

„Aj plochá socha” S.O.S (sochy objektívne subjektívne)

Ročník štúdia

3.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

doc. Ján Hoffstädter, akad. soch., Mgr. art. Miroslav Trubač

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Socha, objekt, inštalácia

Ateliér

„Aj plochá socha” S.O.S (sochy objektívne subjektívne)

Ročník štúdia

3.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

doc. Ján Hoffstädter, akad. soch., Mgr. art. Miroslav Trubač

Sleduj nás na Instagrame!

Prihlasovanie prác na akýkoľvek Prieskum je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.