Mimikry • Mária Tóthová

"MIMIKRY"

„Mimikry“

Prepchaté steny zbytočnými zvrškami porovnávajú plochý online priestor “našu nástenku” a povrchnú kultúru ducha. Zmena situácie mení uhol pohľadu a prudko odkrýva vonkajšie aj vnútorné mimikry a vyzlieka celú podstatu. Sme bez obalu, polarizujeme sa, vylučujeme sa, šikanujeme sa, a tí čo zostávajú rovní kráčajú von.

Mária Tóthová

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

Mimikry • Mária Tóthová

"MIMIKRY"

„Mimikry“

Prepchaté steny zbytočnými zvrškami porovnávajú plochý online priestor “našu nástenku” a povrchnú kultúru ducha. Zmena situácie mení uhol pohľadu a prudko odkrýva vonkajšie aj vnútorné mimikry a vyzlieka celú podstatu. Sme bez obalu, polarizujeme sa, vylučujeme sa, šikanujeme sa, a tí čo zostávajú rovní kráčajú von.

Mária Tóthová

Zdieľať

Mimikry • Mária Tóthová

"MIMIKRY"

„Mimikry“

Prepchaté steny zbytočnými zvrškami porovnávajú plochý online priestor “našu nástenku” a povrchnú kultúru ducha. Zmena situácie mení uhol pohľadu a prudko odkrýva vonkajšie aj vnútorné mimikry a vyzlieka celú podstatu. Sme bez obalu, polarizujeme sa, vylučujeme sa, šikanujeme sa, a tí čo zostávajú rovní kráčajú von.

Mária Tóthová

Zdieľať

Mária Tóthová

maria.habitatio@gmail.com

421917289290

Mária Tóthová

maria.habitatio@gmail.com

421917289290

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Socha, objekt, inštalácia

Ateliér

„Aj plochá socha” S.O.S (sochy objektívne subjektívne)

Ročník štúdia

3.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

Vedúci ateliéru doc. Ján Hoffstädter, akad. soch, Asistent Mgr. art. Miroslav Trubač

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Socha, objekt, inštalácia

Ateliér

„Aj plochá socha” S.O.S (sochy objektívne subjektívne)

Ročník štúdia

3.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

Vedúci ateliéru doc. Ján Hoffstädter, akad. soch, Asistent Mgr. art. Miroslav Trubač

Sleduj nás na Instagrame!

Prihlasovanie prác na akýkoľvek Prieskum je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.