"MIMIKRY"

„Mimikry“

Prepchaté steny zbytočnými zvrškami porovnávajú plochý online priestor “našu nástenku” a povrchnú kultúru ducha. Zmena situácie mení uhol pohľadu a prudko odkrýva vonkajšie aj vnútorné mimikry a vyzlieka celú podstatu. Sme bez obalu, polarizujeme sa, vylučujeme sa, šikanujeme sa, a tí čo zostávajú rovní kráčajú von.

Mária Tóthová

Mária Tóthová

3. roč.

Bc.

„Aj plochá socha” S.O.S (sochy objektívne subjektívne)

Socha, objekt, inštalácia

maria.habitatio@gmail.com

421917289290

Ďalšie príspevky študentky*ta

Mária Tóthová

Obrázok1-5fd9e785

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?