Štyri zmysly • Viktoria Gajdošová

Štyri zmysly

Haptika ako jeden zo štyroch ľudských zmyslov. Vychádzam z dotyku a pocitu, ktorý sama v prírodnom prostredí prežívam. Medzi machmi, v tráve.Vzniká hra dotyku, svetla, vôní a zvuku. Pomocou inštalácie dostávam diváka do momentu, kedy sa sám stáva pozorovateľom fungovania vlastných zmyslov…

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

Štyri zmysly • Viktoria Gajdošová

Štyri zmysly

Haptika ako jeden zo štyroch ľudských zmyslov. Vychádzam z dotyku a pocitu, ktorý sama v prírodnom prostredí prežívam. Medzi machmi, v tráve.Vzniká hra dotyku, svetla, vôní a zvuku. Pomocou inštalácie dostávam diváka do momentu, kedy sa sám stáva pozorovateľom fungovania vlastných zmyslov…

Zdieľať

Štyri zmysly • Viktoria Gajdošová

Štyri zmysly

Haptika ako jeden zo štyroch ľudských zmyslov. Vychádzam z dotyku a pocitu, ktorý sama v prírodnom prostredí prežívam. Medzi machmi, v tráve.Vzniká hra dotyku, svetla, vôní a zvuku. Pomocou inštalácie dostávam diváka do momentu, kedy sa sám stáva pozorovateľom fungovania vlastných zmyslov…

Zdieľať
42EB3B1A-7901-4D48-ABF1-9AD9347E9A9F-0bbd115f

Viktoria Gajdošová

viktoriaggajdosova@gmail.com

42EB3B1A-7901-4D48-ABF1-9AD9347E9A9F-0bbd115f

Viktoria Gajdošová

viktoriaggajdosova@gmail.com

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Socha, objekt, inštalácia

Ateliér

Prípravný kurz sochy

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Bc.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Socha, objekt, inštalácia

Ateliér

Prípravný kurz sochy

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Bc.

Prihlasovanie prác je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.