Decomposition

Predurčená k zmiznutiu, zrodená z čisto prírodných materiálov ako symbol plynúcej prírody. Je opakom neživého, stáleho a ťažkého.  Socha je súčasťou procesu postupného rozpadu, ktorý vzniká za pomoci vonkajších prírodných vplyvov. Vďaka nim sa táto krehká, organická forma prírody napokon opäť vsiakne do zeme, odkiaľ kedysi sama vzišla.  Znázorňuje proces, ktorý je súčasťou prirodzeného cyklu živín a je nevyhnutný na recykláciu konečných látok, ktoré zaberajú fyzický priestor v biosfére. Kolobeh života-smrti-života.

Viktoria Gajdošová

1. roč.

Bc.

Prípravný kurz sochy

Socha, objekt, inštalácia

viktoriaggajdosova@gmail.com

Ďalšie príspevky študentky*ta

Viktoria Gajdošová

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?