Decomposition • Viktoria Gajdošová

Decomposition

Predurčená k zmiznutiu, zrodená z čisto prírodných materiálov ako symbol plynúcej prírody. Je opakom neživého, stáleho a ťažkého.  Socha je súčasťou procesu postupného rozpadu, ktorý vzniká za pomoci vonkajších prírodných vplyvov. Vďaka nim sa táto krehká, organická forma prírody napokon opäť vsiakne do zeme, odkiaľ kedysi sama vzišla.  Znázorňuje proces, ktorý je súčasťou prirodzeného cyklu živín a je nevyhnutný na recykláciu konečných látok, ktoré zaberajú fyzický priestor v biosfére. Kolobeh života-smrti-života.
Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

Decomposition • Viktoria Gajdošová

Decomposition

Predurčená k zmiznutiu, zrodená z čisto prírodných materiálov ako symbol plynúcej prírody. Je opakom neživého, stáleho a ťažkého.  Socha je súčasťou procesu postupného rozpadu, ktorý vzniká za pomoci vonkajších prírodných vplyvov. Vďaka nim sa táto krehká, organická forma prírody napokon opäť vsiakne do zeme, odkiaľ kedysi sama vzišla.  Znázorňuje proces, ktorý je súčasťou prirodzeného cyklu živín a je nevyhnutný na recykláciu konečných látok, ktoré zaberajú fyzický priestor v biosfére. Kolobeh života-smrti-života.
Zdieľať

Decomposition • Viktoria Gajdošová

Decomposition

Predurčená k zmiznutiu, zrodená z čisto prírodných materiálov ako symbol plynúcej prírody. Je opakom neživého, stáleho a ťažkého.  Socha je súčasťou procesu postupného rozpadu, ktorý vzniká za pomoci vonkajších prírodných vplyvov. Vďaka nim sa táto krehká, organická forma prírody napokon opäť vsiakne do zeme, odkiaľ kedysi sama vzišla.  Znázorňuje proces, ktorý je súčasťou prirodzeného cyklu živín a je nevyhnutný na recykláciu konečných látok, ktoré zaberajú fyzický priestor v biosfére. Kolobeh života-smrti-života.
Zdieľať
Viktoria-Gajdošová-Decomposition-5-a8e0b1b6

Viktoria Gajdošová

viktoriaggajdosova@gmail.com

Viktoria-Gajdošová-Decomposition-5-a8e0b1b6

Viktoria Gajdošová

viktoriaggajdosova@gmail.com

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Socha, objekt, inštalácia

Ateliér

Prípravný kurz sochy

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

Mgr. art. Mira Podmanická, ArtD

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Socha, objekt, inštalácia

Ateliér

Prípravný kurz sochy

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

Mgr. art. Mira Podmanická, ArtD

Hľadáte niečo alebo niekoho?

Sleduj nás na Instagrame!

Prihlasovanie prác na akýkoľvek Prieskum je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.