Pohodlnosť či potreba?

Semestrálna práca spracúva tému vegetariánstva a vzťah dnešného človeka k mäsu a k starostlivosti o hospodárske zvieratá. Cieľom je osveta, na základe ktorej chcem v človeku vytvoriť emočnú stopu, vďaka ktorej si každý sám vytvorí postoj, a ktorá určí jeho budúci vzťah k mäsu a ku skúmaným záležitostiam.

Lucia Rakovská

1. roč.

Bc.

Prípravný kurz sochy

Socha, objekt, inštalácia

luciarakovska1@gmail.com

0904508907

Ďalšie príspevky študentky*ta

Lucia Rakovská

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Hľadáte niekoho alebo niečo?