NE-VEDOMOSŤ

Prácou rozoberám naše zaužívané správanie vychádzajúce z nevedomosti.

Si ovca? Správaš sa ako ovca? Nemusíš byť ovca! Nebuď ovca!

Vzájomná interakcia prepájania a uvedomovania si, že my sme tou “ovcou”, ale zároveň sme aj “vodcom”. My sme tí, ktorí majú možnosť viesť a ovplyvňovať ale zároveň sme ovplyvňovaní. 

Ivana Golianová

1. roč.

Bc.

“Aj plochá socha” S.O.S (sochy objektívne subjektívne)

Socha, objekt, inštalácia

i.golianova1@gmail.com

Ďalšie príspevky študentky*ta

Ivana Golianová

,

práce je možné prihlásiť dodatočne na všetky prieskumy

🟢

Ďalšie príspevky z katedry

Socha, objekt, inštalácia

IMG_1404upadk (1)-6704527d

Hľadáte niekoho alebo niečo?