NE-VEDOMOSŤ• Ivana Golianová

NE-VEDOMOSŤ

Prácou rozoberám naše zaužívané správanie vychádzajúce z nevedomosti.

Si ovca? Správaš sa ako ovca? Nemusíš byť ovca! Nebuď ovca!

Vzájomná interakcia prepájania a uvedomovania si, že my sme tou “ovcou”, ale zároveň sme aj “vodcom”. My sme tí, ktorí majú možnosť viesť a ovplyvňovať ale zároveň sme ovplyvňovaní. 

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

NE-VEDOMOSŤ• Ivana Golianová

NE-VEDOMOSŤ

Prácou rozoberám naše zaužívané správanie vychádzajúce z nevedomosti.

Si ovca? Správaš sa ako ovca? Nemusíš byť ovca! Nebuď ovca!

Vzájomná interakcia prepájania a uvedomovania si, že my sme tou “ovcou”, ale zároveň sme aj “vodcom”. My sme tí, ktorí majú možnosť viesť a ovplyvňovať ale zároveň sme ovplyvňovaní. 

Zdieľať

NE-VEDOMOSŤ• Ivana Golianová

NE-VEDOMOSŤ

Prácou rozoberám naše zaužívané správanie vychádzajúce z nevedomosti.

Si ovca? Správaš sa ako ovca? Nemusíš byť ovca! Nebuď ovca!

Vzájomná interakcia prepájania a uvedomovania si, že my sme tou “ovcou”, ale zároveň sme aj “vodcom”. My sme tí, ktorí majú možnosť viesť a ovplyvňovať ale zároveň sme ovplyvňovaní. 

Zdieľať

Ivana Golianová

i.golianova1@gmail.com

Ivana Golianová

i.golianova1@gmail.com

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Socha, objekt, inštalácia

Ateliér

“Aj plochá socha” S.O.S (sochy objektívne subjektívne)

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

doc. Ján Hoffstädter, akad. soch.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Socha, objekt, inštalácia

Ateliér

“Aj plochá socha” S.O.S (sochy objektívne subjektívne)

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

doc. Ján Hoffstädter, akad. soch.

Sleduj nás na Instagrame!

Prihlasovanie prác na akýkoľvek Prieskum je stále otvorené!

Prihlás svoju prácu dodatočne na akýkoľvek Digitálny Prieskum.