NE-VEDOMOSŤ• Ivana Golianová

NE-VEDOMOSŤ

Budem sa trochu opakovať (NEČAKANE), tiež som bola ovplyvnená pandémiou. Toto obdobie mi viac ako kedykoľvek predtým pomohlo uvedomiť si a hlavne uvažovať viac nad tým čo sa okolo mňa deje.

Začala som si stále viac a viac uvedomovať a premýšľať ako dokáže jedna informácia, myšlienka a názor jedného človeka zmeniť uvažovanie iných ľudí. Ako môže jedna informácia ovplyvniť masu. Najdôležitejšie však je, že nie vždy informácie, ktoré sú skutočne podložené na pravde formujú ľudí. Každá jedna informácia, ktorá sa k nám dostane nás ovplyvňuje a formuje, či pozitívne alebo negatívne. 

Si ovca? Správaš sa ako ovca? Nebuď ovca! 

Vzájomná interakcia prepájania a uvedomovania si, že my sme tou ovcou, ale zároveň sme aj vodcom. My sme tí, ktorí majú možnosť ovplyvňovať ale zároveň sme ovplyvňovaní.

 

Share on facebook
Zdieľať

NE-VEDOMOSŤ• Ivana Golianová

NE-VEDOMOSŤ

Budem sa trochu opakovať (NEČAKANE), tiež som bola ovplyvnená pandémiou. Toto obdobie mi viac ako kedykoľvek predtým pomohlo uvedomiť si a hlavne uvažovať viac nad tým čo sa okolo mňa deje.

Začala som si stále viac a viac uvedomovať a premýšľať ako dokáže jedna informácia, myšlienka a názor jedného človeka zmeniť uvažovanie iných ľudí. Ako môže jedna informácia ovplyvniť masu. Najdôležitejšie však je, že nie vždy informácie, ktoré sú skutočne podložené na pravde formujú ľudí. Každá jedna informácia, ktorá sa k nám dostane nás ovplyvňuje a formuje, či pozitívne alebo negatívne. 

Si ovca? Správaš sa ako ovca? Nebuď ovca! 

Vzájomná interakcia prepájania a uvedomovania si, že my sme tou ovcou, ale zároveň sme aj vodcom. My sme tí, ktorí majú možnosť ovplyvňovať ale zároveň sme ovplyvňovaní.

 

Share on facebook
Zdieľať

NE-VEDOMOSŤ• Ivana Golianová

NE-VEDOMOSŤ

Budem sa trochu opakovať (NEČAKANE), tiež som bola ovplyvnená pandémiou. Toto obdobie mi viac ako kedykoľvek predtým pomohlo uvedomiť si a hlavne uvažovať viac nad tým čo sa okolo mňa deje.

Začala som si stále viac a viac uvedomovať a premýšľať ako dokáže jedna informácia, myšlienka a názor jedného človeka zmeniť uvažovanie iných ľudí. Ako môže jedna informácia ovplyvniť masu. Najdôležitejšie však je, že nie vždy informácie, ktoré sú skutočne podložené na pravde formujú ľudí. Každá jedna informácia, ktorá sa k nám dostane nás ovplyvňuje a formuje, či pozitívne alebo negatívne. 

Si ovca? Správaš sa ako ovca? Nebuď ovca! 

Vzájomná interakcia prepájania a uvedomovania si, že my sme tou ovcou, ale zároveň sme aj vodcom. My sme tí, ktorí majú možnosť ovplyvňovať ale zároveň sme ovplyvňovaní.

 

Share on facebook
Zdieľať

Ivana Golianová

i.golianova1@gmail.com

Ivana Golianová

i.golianova1@gmail.com

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Socha, objekt, inštalácia

Ateliér

“Aj plochá socha” S.O.S (sochy objektívne subjektívne)

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

doplnkové_štúdium

Vedúci pedagógovia

doc. Ján Hoffstädter, akad. soch.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Socha, objekt, inštalácia

Ateliér

“Aj plochá socha” S.O.S (sochy objektívne subjektívne)

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

doplnkové_štúdium

Vedúci pedagógovia

doc. Ján Hoffstädter, akad. soch.