NE-VEDOMOSŤ• Ivana Golianová

NE-VEDOMOSŤ

Prácou rozoberám naše zaužívané správanie vychádzajúce z nevedomosti.

Si ovca? Správaš sa ako ovca? Nemusíš byť ovca! Nebuď ovca!

Vzájomná interakcia prepájania a uvedomovania si, že my sme tou “ovcou”, ale zároveň sme aj “vodcom”. My sme tí, ktorí majú možnosť viesť a ovplyvňovať ale zároveň sme ovplyvňovaní. 

Zdieľať

Vyhľadajte meno študenta alebo názov práce

NE-VEDOMOSŤ• Ivana Golianová

NE-VEDOMOSŤ

Prácou rozoberám naše zaužívané správanie vychádzajúce z nevedomosti.

Si ovca? Správaš sa ako ovca? Nemusíš byť ovca! Nebuď ovca!

Vzájomná interakcia prepájania a uvedomovania si, že my sme tou “ovcou”, ale zároveň sme aj “vodcom”. My sme tí, ktorí majú možnosť viesť a ovplyvňovať ale zároveň sme ovplyvňovaní. 

Zdieľať

NE-VEDOMOSŤ• Ivana Golianová

NE-VEDOMOSŤ

Prácou rozoberám naše zaužívané správanie vychádzajúce z nevedomosti.

Si ovca? Správaš sa ako ovca? Nemusíš byť ovca! Nebuď ovca!

Vzájomná interakcia prepájania a uvedomovania si, že my sme tou “ovcou”, ale zároveň sme aj “vodcom”. My sme tí, ktorí majú možnosť viesť a ovplyvňovať ale zároveň sme ovplyvňovaní. 

Zdieľať

Ivana Golianová

i.golianova1@gmail.com

Ivana Golianová

i.golianova1@gmail.com

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Socha, objekt, inštalácia

Ateliér

“Aj plochá socha” S.O.S (sochy objektívne subjektívne)

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

doc. Ján Hoffstädter, akad. soch.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Katedra

Socha, objekt, inštalácia

Ateliér

“Aj plochá socha” S.O.S (sochy objektívne subjektívne)

Ročník štúdia

1.

Stupeň štúdia

Bc.

Vedúci pedagógovia

doc. Ján Hoffstädter, akad. soch.